بخشنامه مشاغل عمومی

دستورالعمل تعیین مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیتها و شرایط تصدی این مشاغل (بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس‌جمهور)

 

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۰)‌ و ردیف‌های (۱) و (۲)‌بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تصویب مشاغل مشروحه زیر به عنوان مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط تصدّی این مشاغل را به شرح پیوست تصویب نمود که مراتب جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

دستورالعمل تعیین مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیتها و شرایط تصدی این مشاغل

الف- عنوان مشاغل:

کارشناس امور اداری،‌ کاردان امور اداری، کارشناس برنامه و بودجه، کاردان برنامه و بودجه، کارشناس بررسی اسناد و مدارک، کاردان بررسی اسناد و مدارک، بازرس، مترجم، متصدّی امور دفتری، کارگزین، مأمور حراست، مسئول ابلاغ و اجرا، مسئول دفتر، رییس دفتر، ماشین‌نویس، منشی، مسئول گزینش، مسئول خدمات مالی، حسابدار، حسابرس، کارشناس حقوقی، کاردان حقوقی، کارشناس روابط عمومی، کاردان روابط عمومی، کارشناس روابط بین‌الملل، کاردان روابط بین‌الملل، کارشناس برنامه‌ریزی، مشاور، کارشناس تحلیلگر سیستم، برنامه نویس سیستم، کارشناس شبکه، کاردان شبکه، کارشناس امور سحت افزار رایانه، کاردان امور سخت افزار رایانه، اپراتور، نگهبان، راننده مقامات، سرایدار، کارشناس امور فرهنگی، کاردان امور فرهنگی، کارشناس امور هنری، کاردان امور هنری، مربی امور هنری، کارشناس امور آموزشی، کاردان امور آموزشی، کارشناس امور پژوهشی، کاردان امور پژوهشی، کارشناس سمعی و بصری، کاردان سمعی و بصری، کتابدار، عکاس و فیلمبردار.

ب- تعاریف

مشاغل عمومی به مشاغلی اطلاق می‌گردد که بسترسازی و تمهید مقدمات حسن انجام وظایف و مسئولیت‌های اصلی (ذاتی) دستگاه را عهده‌دار می‌باشد.

مدارک همتراز در شرایط احراز مشاغل، به مدارکی اطلاق می‌شود که دارای ارزش استخدامی بوده و با تأیید مراجع ذی‌صلاح صادر شده باشد.

ج- سایر موارد

از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در استخدام، انتصاب و ارتقای طبقه متصدیان مشاغل عمومی، رعایت این ضوابط، آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز مشاغل الزامی است.

ادامه خدمت و ارتقای طبقه و رتبه کارمندانی که تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه بر اساس ضوابط قبلی در مشاغل ذیربط اشتعال داشته‌اند و به موجب ضوابط جدید غیرواجد شرایط محسوب می‌شوند در همان شغل بلامانع است.

مشاغل قابل تصدی توسط روحانیون اهل تشیع و روحانیون اهل تسنن و حافظان قرآن کریم و موارد نظیر بر اساس مقررات مربوط خواهد بود.

بدیهی است چنانچه شورای توسعه و سرمایه انسانی مشاغل دیگری را به عنوان مشاغل عمومی تصویب نماید،‌ این مشاغل به فهرست مشاغل عمومی اضافه خواهد شد.

 

هاجر تحریری نیک‌صفت- معاون راهبری منابع انسانی

 

 برای دریافت بخشنامه اینجا را کلیک کنید

 پیوست 1: مشاغل عمومی رسته اداری و مالی - دریافت

پیوست 2: مشاغل عمومی رسته آموزش و فرهنگی - دریافت

پیوست 3: مشاغل عمومی رسته خدمات - دریافت

پیوشت 4: مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی - دریافت

پیوست 5: مشاغل عمومی رسته فن آوری اطلاعات - دریافت

 
/ 0 نظر / 215 بازدید