حسابدار

سال 1394((سال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی ))

آیین‌نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند (45) قا

۱۳۸۸/۶/۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره118939/ت42560ک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعت کار کارکنان ادارات و بانکها در ماه مبارک رمضان

۱۳۸۸/۶/۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعت کار کارکنان ادارات و بانکها در ماه مبارک رمضان شماره117209/40869         معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور

پیوست شماره یک بنگاههای و فعالیتهای گروه «1» موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانونردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت1 سازمان گسترش و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور

۱۳۸۸/۵/۲۰ دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور شماره100/25934/9000         مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور             به پیوست یک نسخه دستورالعمل اجرایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

تصویب‌نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی

۱۳۸۸/۵/۲۴ تصویب‌نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
4 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
9 پست
آبان 89
16 پست
مهر 89
13 پست
شهریور 89
11 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
11 پست
اسفند 88
8 پست
بهمن 88
15 پست
دی 88
8 پست
آذر 88
11 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
9 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
14 پست
اسفند 87
14 پست
بهمن 87
27 پست
دی 87
15 پست
آذر 87
27 پست
آبان 87
57 پست
مهر 87
38 پست
شهریور 87
11 پست
مرداد 87
8 پست
تیر 87
18 پست
خرداد 87
19 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
10 پست
دی 86
2 پست
1393
1 پست
انتصاب
1 پست
قانون
3 پست
بودجه1392
2 پست
ابلاغ
2 پست
عمومی
1 پست
مشاغل
1 پست
بیمه
1 پست
درمان
1 پست
ضوابط
1 پست
استفاده
1 پست
ارز
1 پست
تک_نرخی
1 پست
پولشویی
1 پست
مبارزه
1 پست
بخشنامه
1 پست
کاراضافه
1 پست
کسورات
1 پست
شاخصها
1 پست
دولت
1 پست
حقوق
1 پست
فزایش
1 پست
ادغام
1 پست
کارمندان
1 پست
دورکاری
1 پست
عیدی
1 پست
پاداش
1 پست