فقط فروش چک پول های بانک مرکزی

مظاهری گفت: بانک مرکزی به بانکهایی که در این خصوص مشکل نقدینگی داشته باشند مقداری کمک خواهد کرد.

وی درباره افزایش توان اعتباردهی بانکها نیز گفت : برای افزایش توان بانک ها در این بخش اقداماتی صورت گرفته است تا توان اعتباردهی انها افزایش یابد.

مظاهری افزود: برای اینکه وصول مطالبات معوق بانکها پیگیری شود شرایط مناسب و اعطای مزایا برای افرادی که مطالبات معوقه خود را پرداخت کنند در نظر گرفته شده است تا گردش اعتبارات معوقه بانکها به جریان بیفتد.

وی تصویب لایحه 15 هزار میلیارد تومانی در دولت را از دیگر اقدامات برای افزایش توان بانک ها دانست و گفت: امیدواریم این لایحه برای بازپرداخت بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک ها پس از تعطیلات به مجلس تقدیم شود.

مظاهری بازار بین بانکی ریالی را ابزاری برای بانک ها دانست که می توانند ازاین طریق با بانک های دیگر ارتباط برقرار و منابع بانکی خود را تامین کنند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات زودبازده بانک ها نیز خاطرنشان کرد: این تسهیلات در حد توان نظام بانکی و با حفظ این اصل که از طریق تزریق منابع پولی بانک مرکزی باید محاسبه شود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و بانک ها باید درزمینه توجیه اقتصادی و نظارت بر این تسهیلات فعالیت کنند.

مظاهری همچنین درخصوص کمیته بررسی نرخ تورم طرح اقتصادی دولت گفت: این اخبار را باید از حسینی دبیر این کمیته جویا شوید.

/ 0 نظر / 5 بازدید