دولت نحوه توزیع اعتبارات خارج از شمول بودجه 1388 را تعیین کرد

 

دولت نحوه توزیع اعتبارات خارج از شمول بودجه 1388 را تعیین کرد

دولت نحوه تخصیص و توزیع اعتبارات ملی و استانی و شرکت‌های دولتی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولتی، موضوع بند (4) ماده واحده قانون بودجه 1388 را تعیین کرد

 

بر اساس مصوبه هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رقم دقیق اعتبارات خارج از شمول کلیه دستگاه های ملی و استان‌ها و شرکت‌های دولتی در 3جدول جداگانه تعیین شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی بابت هر دستگاه اجرایی در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا بین دستگاه های زیرمجموعه توزیع شود. همچنین اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی استانی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان قابل مصرف خواهد بود.
بر اساس مصوبه دولت، مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی، بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین دستگاه اجرایی و با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اختیار دستگاه متقاضی قرار خواهد گرفت.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، اعتبار خارج از شمول شرکت‌های دولتی زیرمجموعه هر وزارتخانه یا سازمان، در اختیار وزیر یا رئیس سازمان متبوع قرار می‌گیرد تا حسب نیاز به شرکت‌های تابعه که بودجه آنها در پیوست شماره 3 بودجه 1388 به تصویب رسیده است، توزیع شود.
همچنین استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت فعالیت‌ها و عملیات و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند -مصوب 1364- قابل هزینه است.
این مصوبه در تاریخ 8 مهر 1388 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

/ 0 نظر / 26 بازدید