افزایش حقوق 50 درصدی بازنشستگان کشوری واریز شد

وی با اشاره به این که امتیازات براساس سال بازنشستگی، منطقه خدماتی و میزان حقوق آنان مشخص شده است گفت: در این افزایش حقوق بازنشستگانی که 200 تا 300 هزار تومان حقوق دریافت می کردند، حقوق آنان به 400 تا 600 هزار تومان افزایش یافت و این افراد 60 درصد از بازنشستگان کشوری را شامل می شوند.
طوبایی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری، برای بازنشستگان قضات و اعضای هیئت علمی از 86.1.1 و یا سایر بازنشستگان از 86.7.1 اجرا شده است.
وی گفت: معوقه یک سال افزایش حقوق اجرایی شدن قانون خدمات کشوری تا تاریخ 87.7.1، به صورت سود سهام شرکت های دولتی عرضه شده در بورس و یکجا تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
طوبایی با بیان این که ممکن است به جای سهام در نظر گرفته شده، نقدی به آنان پرداخت شود، گفت: افزایش حقوق بازنشستگان غیر از 10 درصد افزایش حقوق سالانه آنان است که این رقم نیز از اول سال برای آنان محاسبه و پرداخت می شود.
وی گفت: با این افزایش حقوق، براساس اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بازنشستگی کشوری ماهانه 400 میلیارد تومان پرداخت حقوق خواهد داشت.
طوبایی اضافه کرد: با اجرایی شدن این قانون، بازنشستگان استان ایلام با کسب بیشترین امتیاز محاسبه شده، بیشترین افزایش حقوق را دریافت کردند.
وی با بیان اینکه بیشترین تعداد بازنشستگان در گروه شغلی 7 و 11 هستند، گفت: گروه شغلی بازنشستگان از یک تا 20 است که با اجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، گروه 11 بیشترین افزایش حقوق را داشته است.
طوبایی افزود: گروه 11 با 68 درصد افزایش حقوق، بیشترین افزایش را داشتند که حقوق آنان از 276 هزار تومان به 464 هزار تومان افزایش یافته است.
به گزارش اکونیوز رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در ادامه یادآور شد: براساس سال نیز، بازنشستگان سال 73 با افزایش متوسط 70 درصد، بیشترین افزایش حقوق را داشتند.
طوبایی درباره دریافت احکام بازنشستگان افزود: بازنشستگان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان بازنشستگی به نشانیwwwcspfir و وارد کردن شماره دفتر کل خود و یا مراجعه حضوری به سازمانی که بازنشسته شدند، احکام خود را دریافت کنند.
به گفته وی در حال حاضر 009 هزار بازنشسته کشوری در داخل و خارج از کشور حضور دارند

منبع:روزنامه کیهان روز سه شنبه مورخ ٢٣/٧/١٣٨٧

/ 0 نظر / 31 بازدید