متن کامل مقاله دکتر احمدی نژاد در روزنامه یومیوری ژاپن منتشر شد

بسم الله الرحمن الرحیم
"معنویت ، عدالت و عشق، ارکان شکل دهنده دوران جدید حیات بشری هستند "
امروز کند ذهن ترین عناصر سیاسی نیز دریافته اند که نه تنها دوران مناسبات برآمده از جنگ دوم جهانی و اخیرا نظام تک قطبی، بلکه دوران قدرتهای بزرگ سلطه گر نیز به سر آمده است . به نظرم این نه یک تغییر صوری و یا جابجایی و توزیع مجدد در قدرت، بلکه یک تحول اساسی و عبور بشریت از یک دوران به دورانی جدید است . این یک اصل است که تحولات اساسی اجتماعی و سیاسی همواره برآمده از تحولات مبنایی در اندیشه وذهنیت بشری است و مقدمه هر تغییر بیرونی ، تغییر در اندیشه ونوع نگاه مردم است .
بیش از دویست سال ، طرد اخلاق و ارزش های الهی و معنوی و انسانی از مناسبات سیاسی و اجتماعی و تفسیر مادی از مناسبات انسانی، توسط قدرت طلبان و زراندوزان ، جز تباهی نسل ها، توسعه ناامنی ها و جنگ ها و کینه ها ، صدها میلیون کشته و مجروح و آواره و بی اعتمادی گسترده، گسترش فقر و فاصله طبقاتی و نابودی کرامت نوع بشر و هدر شدن جان و مال و ناموس و تحقیر ملتها و تعمیق یاس ، حاصلی نداشته است .
در حالی که انسان و روابط اجتماعی او فقط و فقط بر پایه عشق ، محبت ، کرامت، عزت، خداپرستی و عدالت قوام می یابد و زمینه بروز استعدادهای الهی او و برپایی زندگی سعادتمند را فراهم می نماید، متاسفانه در این دوران، این واژه های قدسی به تمسخر گرفته شدند و دروغ و فریبکاری و زیاده طلبی تقدیس شدند و هوشمندی لقب گرفتند.
لیکن به لطف خدا، امروز بازگشت مجدد به معنویت و اخلاق به آرمان اصلی جامعه بشری تبدیل شده است و موج معنویت، فراگیر شده و یکی از سیاه ترین دورانهای تاریخ بشر به پایان راه خود رسیده است.
هر نوع تحلیل مادی از این تحولات پرشتاب و یا تلاش برای بازسازی قدرتهای افسانه ای در شکل و هیبتی جدید، نه تنها خدمت به بشریت نیست و برای صاحبان آن دستاوردی ندارد، بلکه از پیش شکست خورده است .
دلسوزان بشریت و دیگران نیز به اجبار ، باید تن به این حقیقت تحولی بدهند و خود را با معیارها و مسیر روشن آن وفق دهند.
روابط عادلانه ، صداقت و عشق به انسانها که ناشی از پرستش خدای یگانه است و تلاش برای حاکمیت انسانهای صالح، تنها راه است .
سازماندهی مجدد ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین المللی بر پایه عدالت حقیقی و احترام به کرامت ملت ها و انسانها ضرورت است .
نگاه سلطه گر و زیاده خواه باید به نگاه انسانی و عشق محور تبدیل شود و در این صورت است که مسابقه بی پایان تسلیحاتی و رقابت بنیان شکن در تخریب محیط اجتماعی و محیط زیست به رقابت برای دوستی و خدمت به همنوع، بدل می شود و منابع سنگین صرف شده در راه بسط دشمنی به رفاه و امنیت اجتماعی و کاهش فاصله برخورداری ها اختصاص خواهد یافت .
ممکن است کسانی وقتی دور هم جمع می شوند - به خصوص وقتی از واقعیات زندگی مردم بی اطلاع باشند و یا تحولات را به اشتباه تفسیر کنند- تصور کنند که می توانند مناسبات فعلی را ادامه دهند و یا بدون لحاظ منافع و کرامت سایر انسانها و ملتها، به رفع مشکلات خود بپردازند، بدیهی است که این رویکرد، تکرار اشتباه و افزودن شتاب در جاده منتهی به پرتگاه عمیق است .
سیاستمداران هوشمند ، همچون دریانوردان با تجربه که از میان نسیم ملایم دریا، طوفان را می شناسند، با امواج اقیانوس ملتها همراه می شوند».
دکتر محمود احمدی نژاد همچنین در پاسخ به سوال روزنامه یومیوری ژاپن درباره بسته پیشنهادی ایران و مسایل هسته ای، تعامل سازنده و رعایت حقوق هسته ای ایران را بر پایه قانون وعدالت بهترین راه برای حل مسایل دانست.
متن کامل پاسخ دکتر محمود احمدی نژاد به سوالهای روزنامه یومیوری به این شرح است:
* بسته پیشنهادی ایران ، برنامه جامع، ناظر بر چالش های مهم امروز جهان و آمادگی برای گفتگو در رفع عادلانه آنان و همکاری همه جانبه برای پیشبرد امور بین المللی است. ما همواره آماده گفتگو در شرایط عادلانه و پیرامون موضوعات مشترک بوده و هستیم و راه حل های مناسب انسانی را، ارائه خواهیم داد.
* ملت ما در طول تاریخ، منادی صلح و برادری بوده و طی سی سال اخیر همواره قربانی تروریسم و تجاوز نظامی سنگین بوده است که متاسفانه هم تروریست ها و هم متجاوزان نظامی، مورد حمایت کسانی بوده ‌اند که امروز در مقابل ایران قرار دارند و این یکی از ریشه های بی اعتمادی مردم ماست.
* بهترین راه، تعامل سازنده با شناخت حقوق ملت ایران و سایر ملت ها و حرکت بر پایه قانون و عدالت است.
* ما هیچ چیزی فراتر از حق قانونی از دیگران نمی خواهیم و امتیازی را طلب نمی کنیم، خواسته ما اجرای عادلانه قانون و به صورت یکسان برای همه است.
* کسانی که با بمباران اتمی، صدها هزار نفر بیگناه را در ژاپن به قتل رسانیده اند و همین امروز هم انبارهای خود را از بمب های اتمی نسل سوم و چهارم پرکرده اند، نمی توانند و نباید که در موضع مدعی قرار گیرند.
* ما تقابلی با هیچ کس و هیچ گروه و هیچ منطقه ای از عالم نداریم ولیکن تحمیلات غیرقانونی را نیز نمی پذیریم اما علاقه مندیم که با گفتگو و منطق و بر پایه عدالت همه مسایل بین المللی حل شود.
این همان حقیقتی است که جهان به شدت به آن نیاز دارد.
* ما با سلاح اتمی مخالفیم و آن را خلاف اصول انسانی و به لحاظ سیاسی هم آن را فاقد کارآمدی در معادلات می دانیم و تولید و انباشت آنرا احمقانه و بیهوده می شماریم.
* به نظر می رسد تمکین برخی قدرتها در برابر قانون و تشکیل یک کمیته مستقل برای خلع سلاح آن دسته از قدرتهای اتمی که سابقه شرارت دارند و کنترل تولید آن، می تواند آرامش و اعتماد را به فضای جهانی بازگرداند.

/ 0 نظر / 4 بازدید