پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

شماره۸۲۸۰۳/ت۴۹۲۱۸هـ                                 مورخ         ۹/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید