پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأم

۱۳۸۸/۱۲/۱۰ قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

اعطای کارت های اعتباری خرید به کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان؛ از سال آینده

اعطای کارت های اعتباری خرید به کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان؛ از سال آینده *منابع مالی کارت های اعتباری خرید از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید