پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

آیین‌نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند (45) قا

۱۳۸۸/۶/۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره118939/ت42560ک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعت کار کارکنان ادارات و بانکها در ماه مبارک رمضان

۱۳۸۸/۶/۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعت کار کارکنان ادارات و بانکها در ماه مبارک رمضان شماره117209/40869         معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور

پیوست شماره یک بنگاههای و فعالیتهای گروه «1» موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانونردیف شرکت مادرتخصصی بنگاه/فعالیت1 سازمان گسترش و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 135 بازدید