پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری

  (فصل دوم )            نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری تطبیق با جدول حق شغل: 1- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 232 بازدید