پست های ارسال شده در شهریور سال 1387

تعیین آقای احمد علیرضا بیگی به عنوان استاندار استان آذربایجان

۱۳۸۷/۶/۲۷     تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای احمد علیرضا بیگی به عنوان استاندار استان آذربایجان شرقی شماره106922/ت40871هـ         وزارت کشور        هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1387 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

مفاهیم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجهبندی دولتی، بر روی این نظر توافق دارند که بودجه­بندی بر مبنای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

مصوبه « ضوابط مربوط به گسترش بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش

۱۳۸۷/۶/۳ مصوبه « ضوابط مربوط به گسترش بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» شماره3685/دش         (مصوب جلسه 628 مورخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید