نحوه پرداخت ها و شناسایی گروه های هدف اعلام شد

با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

نحوه پرداخت ها و شناسایی گروه های هدف اعلام شد

دولت شرایط پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و حمایت‌های بیمه‌ای و توانمندسازی به خانوارهای کشور در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همینطور نحوه شناسایی اقشار کم‌درآمد، متوسط و با درآمد بالا را تعیین کرد

با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نحوه پرداخت‌ها، تکمیل اطلاعات خانوار و شناسایی گروه‌های هدف اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه بررسی آیین‌نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کردند.
بر اساس این آیین نامه، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها موظف است به منظور شناسایی گروه‌های درآمدی کشور با استفاده از روش‌های ارزیابی فردی و سایر روش‌ها و با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی کشور و سایر امکانات موجود، نسبت به تکمیل و به هنگام سازی پایگاه اطلاعات اطلاعات اقتصادی خانوار اقدام کند.
همچنین پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار در سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد و مستقر می‌شود و همه اطلاعات و منابع موضوع این ماده به صورت طبقه‌بندی شده نگهداری خواهد شد و افشاء و انتشار اطلاعات این سامانه نیر در مورد اشخاص مگر در مواردی که قانون مجاز شمرده است، ممنوع خواهد بود.
بر اساس این آیین نامه، اشخاصی که متقاضی استفاده از یارانه‌های موضوع این آیین‌نامه هستند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را به روش‌هایی که این سازمان اعلام می‌کند به صورت درست و کامل تکمیل و به مراجع ذی‌ربط تحویل دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اشخاصی که اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارایه دهند، متخلف محسوب شده و طبق ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. در ضمن، به منظور حمایت بر صحت و سقم اطلاعات ارایه شده، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند عنداللزوم کنترلهای لازم را با استفاده از بانکهای اطلاعات آماری کشور و یا از طریق انجام تحقیقات میدانی به عمل آورد.
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز موظف است با استفاده از پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار نسبت به گروه‌بندی خانوارهای جامعه هدف با توجه به میزان درآمد خانوارها اقدام کند. بدین ترتیب، گروههای درآمدی مشمول دریافتهای نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین‌نامه به صورت سالانه با پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب مجمع عمومی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین می‌شود. همچنین سهم پرداخت نقدی، غیرنقدی و نظام جامع تأمین اجتماعی به پیشنهاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجمع عمومی این سازمان خواهد رسید..
بر اساس این آیین نامه، پرداختهای نقدی و غیرنقدی در قالب دو گروه «خانوارهای با درآمد متوسط و بالا» و «خانوارهای کم‌درآمد» صورت می‌گیرد.
خانوارهای با درآمد متوسط و بالا شامل کلیه خانوارهای کشور (به استثنای خانوارهای کم‌درآمد) که پرسشنامه اطلاعات اقتصادی را تکمیل کرده و متقاضی دریافت یارانه هستند می‌شود و خانوارهای کم‌درآمد نیز شامل افراد شناسایی شده توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و یا مورد تأیید وزارت کشور می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر این اساس خانوارهای کم درآمد موضوع این آیین‌نامه شامل اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی، ساکنین مناطق محروم کشور و سایر اقشار نیازمند حسب مورد می‌شود. در ضمن سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها موظف است حداقل شش ماه پس از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نسبت به شناسایی خانوارهای با درآمد بالا اقدام نماید. متعاقبا میزان پرداخت نقدی و غیرنقدی به هر یک از دریافت کنندگان یارانه به تفکیک خانوارهای کم‌درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا (پس از شناسایی ) و در نظر گرفتن سقف 6 نفر به ازای هر خانوار به پیشنهاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور خواهد رسید.
بر اساس این آیین نامه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین‌نامه به خانوار تعلق گرفته و کمک‌های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار پرداخت می‌شود.  همچنین در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، فوت یا مفقود و یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار (مثل زندگی در خارج کشور)، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و فاقد سرپرست می‌باشند، کمک‌های موضوع این آیین‌نامه به تشخیص سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، به سرپرست دیگری پرداخت خواهد شد. البته افراد زندانی خود سرپرست از حکم این ماده مستثنی بوده و کمکهای مربوط به حساب آنها واریز خواهد شد.
این آیین نامه سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را مکلف کرده است از طریق حساب‌های بانکی، نسبت به پرداخت یارانه‌های موضوع این آیین‌نامه اقدام کند. درضمن این سازمان حق استرداد وجوهی را که به صورت اشتباه یا به دلیل اطلاعات خلاف واقع ارایه شده توسط تکمیل کنندگان پرسشنامه‌ها به حساب اشخاص مشمول این آیین‌نامه واریز شده است، دارد. بدین ترتیب، وجوه مسترد شده توسط سازمان، مجدداً جزء منابع پرداختهای نقدی به خانوارها قرار می‌گیرد.
سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها همینطور، امکان اعمال محدودیت برداشت از حساب خانوار به صورت زمانی و ریالی و مدیریت در نحوه هزینه کرد وجوه واریزی دولت به این حسابها را دارد. پرداخت یارانه‌های موضوع این آیین‌نامه منوط به این است که دریافت‌کننده، شرایط و ضوابط مربوط را که توسط سازمان از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی اعلام می‌شود تأیید نماید.
بر اساس ماده 11 این آیین نامه، آن بخش از اعتبارات موضوع این آیین‌نامه که برای گسترش و تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی اختصاص پیدا می‌کند، توسط سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در 3بخش گسترش بیمه درمان، بیمه‌های اجتماعی و امور حمایتی و توانمندسازی قابل تخصیص است.
بخش گسترش بیمه درمان شامل اقداماتی همچون افزایش بسته خدمتی بیمه‌های پایه درمان و افزایش بسته خدمتی درخصوص پوشش دارویی و درمان بیماریهای خاص و صعب‌العلاج می‌شود. ضمنا در راستای کاهش پرداخت هزینه‌های خدمات سلامت توسط مردم، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند از محل منابع موضوع این ماده نسبت به افزایش سطح تعهدات سازمانهای بیمه‌گر در زمینه تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی اقدام نماید. بعلاوه، میزان پوشش هزینه‌های فوق و همچنین میزان پوشش تعرفه‌ها و در صورت لزوم تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی، سالانه با توجه به منابع مصوب با پیشنهاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجمع عمومی آن می‌رسد.
بخش بیمه‌های اجتماعی نیز شامل کمک به گسترش پوشش بیمه اجتماعی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه گروههای هدف به تشخیص وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌شود.
بخش امور حمایتی و توانمندسازی نیز شامل 7زیرمجموعه است که عبارتند از: تأمین بخشی از هزینه‌های اجرای طرح تأمین آتیه فرزندان مهر امام رضا (ع)، کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به مسکن، تحصیل دانشجویان و ازدواج جوانان برای گروههای هدف، کمک به تأمین مسکن جوانان برتر (در زمینه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی)، تغذیه زنان باردار و کودکان زیر (6) سال، طرح گسترش خدمات مالی خرد برای گروههای هدف از طریق صندوق مهر امام رضا (علیه السلام) یا بانکها، توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، معلولان، فرزندان ترخیص شده از مراکز حمایتی و فرزندان مددجویان و کمک به اشتغال جوانان.
در موارد فوق، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط حسب مورد سهمیه تخصیصی و سقف پرداختی و ساز و کار اجرایی در هر مورد را همه ساله تعیین و جهت تصویب به مجمع عمومی ارایه دهد.
بر اساس این آیین‌نامه، به منظور جلوگیری از پرداخت‌های مضاعف به مشمولین در قالب برنامه‌های مختلف این آیین‌نامه، سقف پرداخت همه ساله به پیشنهاد سازمان  هدفمند کردن یارانه‌ها و تصویب مجمع عمومی‌ آن تعیین می‌شود.
همچنین دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این آیین‌نامه توسط سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها با همکاری دستگاههای ذی‌ربط (حسب مورد) تهیه و ابلاغ می‌شود و سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها موظف است در هر شش ماه گزارش فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه را تهیه و به هیئت وزیران ارایه کند.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی‌، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ، دولت مجاز شده است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی و اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف هزینه کند و این قانون دولت را مکلف کرده است که آئین نامه اجرائی این ماده نیز که شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب برساند که آیین نامه حاضر نیز در این راستا از سوی دولت تصویب و ابلاغ شده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید