شبا ( مشخصات ملی شناسه حساب بانکی ایران) چیست ؟

۵- ساختار و اجزاء شبا:
۵-1-
شبا یک کد 26 کاراکتری است که به صورت زیر به سه بخش اصلی تقسیم می شود:


جزء
BBAN
CD
CC
توضیح
شماره حساب پایه
کد کنترلی
کد کشور: ثابت= IR
طول
22 رقم
2 رقم
2 حرف


 
۵-1-1- یک شبا به صورت [CC][CD][BBAN] ساخته می شود. (کروشه تنها برای تفکیک اجزاء است و در شبا دیده نمی شود)
۵-1-2- CC به معنی کد کشور، در مورد تمامی حسابهای بانکی کشور براساس استاندارد ISO-3166-1 معادل دو حرف IR (حروف بزرگ لاتین) است. کد کشور تنها بخش حرفی شبا محسوب می شود.
۵-1-3- CD به طول دو رقم به معنی ارقام کنترلی یا چک دیجیت شناسه شبا می باشد.
۵-1-4- BBAN به طول 22 رقم که شماره پایه حساب بانکی را تشکیل می دهد و در بند

و در بند (۶) این سند در مورد آن بحث شده است.

 
۶- ساختار و قالب BBAN:
۶-1- مشخصات کلی: قالب BBAN یک کد به طول 22 رقم با قالب زیر است:


B19
0
0
0
B2
B1
A3
A2
A1
22
0
0
0
5
4
3
2
1

 


 
۶-2- اجزاء BBAN: براساس جدول فوق به صورت زیر توضیح داده می شود:
۶-2-1- شناسه بانک، که در موقعیت A1 الی A3 به طول سه رقم قرار می گیرد. شناسه بانک یک عدد سه رقمی است که براساس کد بانکها تدوین شده است. باتوجه به این که این کدها درحال حاضر دو رقمی هستند، تا اطلاع ثانوی از صفر در سمت چپ این کد برای تمام بانکها و موسسات اعتباری استفاده شده است. کد بانکها مطابق با جدول زیر تنظیم می شود:


ردیف
نام بانک
شناسه بانک
1    
بانک اقتصاد نوین
055
2    
بانک پارسیان
054
3    
بانک پاسارگاد
057
4    
پست بانک ایران
021
5    
بانک تجارت
018
6    
موسسه اعتباری توسعه
051
7    
بانک توسعه صادرات
020
8    
بانک رفاه
013
9    
بانک سامان
056
10    
بانک سپه
015
11    
بانک سرمایه
058
12    
بانک صادرات ایران
019
13    
بانک صنعت و معدن
011
14    
بانک کارآفرین
053
15    
بانک کشاورزی
016
16     
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
010
17    
بانک مسکن
014
18    
بانک ملت
012
19    
بانک ملی ایران
017

 

/ 0 نظر / 26 بازدید