خرید کالاهاى خارجى توسط دستگاه هاى دولتى ممنوع شد .

۱۳۹۰/۷/۲۳ تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی شماره 145359/ت47364هـ             وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای امر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان سراسر کشور تصویب نمود:
      1ـ خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی (موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مستثنی مندرج در ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین تمامی دستگاهها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع می‌‌باشد.
      تبصره ـ در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر، خرید کالاهای یاد شده با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران مجاز می‌باشد.
      2ـ ذی‌حسابان دستگاهها یا عناوین مشابه موظفند بر اجرای این تصویب‌نامه نظارت و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن خودداری نمایند.
      3ـ تبلغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.
      4ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 193567/ت43680 مورخ 1/10/1388 می‌شود و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد.


  معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی    

 

منبع: روزنامه رسمی 26/7/1390

/ 0 نظر / 27 بازدید