مصوبه جديد دولت براي تسهيل ارتباط صنعت و دانشگاه

در راستاي كاهش موانع اداري و تسهيل و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، هيئت وزيران در مصوبه‌اي ارائه ضمانت‌نامه كتبي با امضاي رؤساي دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد را در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي دولتي مجاز اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1386 براي تسهيل ارتباط صنعت و دانشگاه، ارايه ضمانت‌نامه كتبي با امضاي رؤساي دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد را در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي دولتي مجاز اعلام كرد.
از آنجا كه ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه، كليد توسعه صنعتي خوانده مي‌شود، اين مصوبه دولت به عنوان گامي جدي در راستاي تسهيل ارتباط صنايع و دانشگاه شمرده مي‌شود. در سال‌هاي اخير، يكي از علل نبود ارتباط نزديك ميان دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي با صنايع كشور، موانع اداري و ديوانسالارانه دست و پاگيري بود كه در مراكز دانشگاهي كشور به منظور اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي براي مراكز صنعتي وجود داشت. با اجراي مصوبه فوق، گامي ديگر در جهت كاهش موانع اداري جهت تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، برداشته خواهد شد.
اين مصوبه در تاريخ هفتم فروردين ماه سال 1387 توسط دكتر پروزي داودي، معاون اول رئيس جمهور به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور اقتصاد و دارائي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
منبع: پايگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری ايلامی ايران

/ 0 نظر / 5 بازدید