سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. وزارتخانه های علوم و بهداشت - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

مجوز پرداخت فوق العاده جذب ااعضاى غیر هیئت علمى دانشگاه ها

بر اساس مصوبه دولت، فوق العاده جذب اعضاى غیر هیئت علمى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین فوق العاده جذب اعضای غیر هیئت علمی ستادهای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ 1/4/1391 از محل درآمدهای اختصاصی آنها و سایر منابع نیز قابل پرداخت است.

 

مصوبه شماره ۶۵۶۳۶/ت۴۸۰۹۳ه مورخ ۷/۴/۱۳۹۱

 

 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب نمود:

 

فوق العاده جذب اعضاى غیر هیئت علمى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین فوق العاده جذب اعضای غیر هیئت علمی ستادهای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ 1/4/1391 از محل درآمدهای اختصاصی آنها و سایر منابع نیز قابل پرداخت است.

 

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور

 

دریافت فایل مصوبه

 

   + مهدی زاده - ۸:٢۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱