سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. قانون بودجه سال1387 - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون بودجه سال1387

با تایید نهایی شورای نگهبان
قانون بودجه سال 1387 کل کشور به تصویب رسید

لایحه بودجه سال 87 کل کشور روز چهارشنبه مورخ 1/12/87 به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. 

 بندهای پیشنهادی مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق به ماده واحده بودجه 1387 کل کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بررسی بندهای پیشنهادی مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق به ماده واحده بودجه 87 کل کشور پرداختند.مجلس دولت را مکلف کرد تا پایان سال 1387 کل کشور حداقل شصت درصد از سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکت های دولتی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کلیه سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های غیر دولتی را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.در این ارتباط دولت مکلف است تا پایان سال 1387 حداقل 40 درصد سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکت های دولتی صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای موارد زیر را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند:- شبکه مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد- شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح- شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز- معادن نفت و گاز- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون- بیمه مرکزی و بیمه ایران- شبکه های اصلی انتقال برق- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی- سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی- شبکه های اصلی راه و راه آهن- رادیو و تلویزیونبا تصویب مجلس افزایش سرمایه دولت در شرکت ها و موسسات، تاسیس شرکت دولتی جدید یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاه ها و یا به طور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع است.فهرست فعالیت های اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل 44 قانون اساسی توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.همچنین به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاست های یاد شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.در این ارتباط لایحه بودجه سال 1388 نیز باید در چهارچوب سیاست های کلی نظام همراه با گزارشی به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

در مصوبه دیگری دولت موظف است با صرفه جویی در هزینه ها و ارتقای بهره وری و کارآیی سقف اعتبارات هزینه ای را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب این قانون حفظ نماید. افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع می باشد.

جهت دریافت قانون بودجه روی لینک زیر کلیک کنید 

                http://www.spac.ir/hoghoghi/ghavanin%20boodje/law87_min.pdf

   + مهدی زاده - ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦