سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. ظوابط پرداخت عیدی آخرسال 1387 - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

ضوابط پرداخت عیدی 250هزار تومانی امسال تعیین شد

 

هیئت وزیران با تعیین مبلغ 2 میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان عیدی و پاداش پایان سال کارمندان و بازنشستگان، به همه دستگاه‌ها اجازه داد در صورت موافقت هر یک از کارکنان، این عیدی را بصورت سکه بهار آزادی با 10 درصد زیر قیمت بازار رسمی و ما به التفاوت بهای سکه (با 10 درصد زیر قیمت رسمی) تا رقم 250هزار تومانی عیدی،  را به صورت نقدی به آنان پرداخت کنند.

بر این اساس، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 250هزار تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1387 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال جاری از محل بودجه مصوب پرداخت کنند.

جهت اطلاع دوستان عین مصوبه هیات محترم وزیران که درشماره١٨۶٣٣ روز یکشنبه روزنامه رسمی به چاپ رسیده  بشرح زیر می باشد:

۱۳۸۷/۱۱/۲۳
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت پاداش آخر سال 1387 شماره218461/ت41917هـ
   
   
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
           هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 20/11/1387 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1387 را به شرح زیر تصویب نمود:
           1ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت دو میلیون و پانصد هزار (2،500،000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1387 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی موضوع بند (8) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ 28/12/1386 پرداخت نمایند.
           تبصره1ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع می‌باشد.
           تبصره2ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی)، موضوع این بند به مستخدمان پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1387 خواهدبود.
           2ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) کلیه بازنشستگان، مستمری‌بگیران حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهاد سازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (2،500،000) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی، قابل پرداخت می‌باشد.
           3ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود، همچنین معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهندبود.
           4ـ شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش آخر سال 1387 (عیدی) کارکنان شاغل، بازنشسته، مستمری‌بگیر، وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را با رعایت مبلغ موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب‌نامه، از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت نمایند.
           5 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند بجای پرداخت نقدی پاداش آخر سال (عیدی)، از سکه بهار آزادی با ده درصد زیرقیمت بازار رسمی استفاده نمایند. اجرای این بند منوط به پذیرش هر یک از کارکنان است و در این صورت تفاوت بهای سکه (با ده درصد زیر قیمت رسمی) تا رقم موضوع بند (1) این تصویب‌نامه به صورت نقدی پرداخت می‌شود.
           6 ـ کلیه شرکتهای دولتی، سازمانها و مؤسسات و شرکتهایی که دارای مقررات خاص بوده و شمول قوانین و مقررات عمومی دولت بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان صنایع ملی ایران و تمام شرکتها و سازمانهای تابع آن، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی، می‌توانند پاداش آخر سال (عیدی) موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب‌نامه را به کارکنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلی و همچنین صندوقهای بازنشستگی تابع خود، پرداخت نمایند. پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن، ممنوع می‌باشد.
           7ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان پاداش، عیدی و غیره به غیر از مبلغ مندرج در بند (1) این تصویب‌نامه به مدیران شرکت خودداری نمایند.
           8 ـ رؤسای مجامع موضوع بند (7) این تصویب‌نامه موظفند گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به معاون اول رییس‌جمهور ارسال کنند.
           9ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ مکلفند فقط مبلغ پاداش موضوع این تصویب‌نامه را پرداخت نمایند و پرداخت هرگونه وجه دیگری ممنوع است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.


 
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی  

 

   + مهدی زاده - ٦:٥٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧