سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 88 - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 88 اعلام شد

با صدور بخشنامه ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور
سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 88 اعلام شد

سازمان امور مالیاتی کشور ، با صدور بخشنامه ای ، میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1388 را پنجاه میلیون ریال اعلام کرد .
 

به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور ، در این بخشنامه آمده است :   بنا به جزء 4 و 5 قسمت (ب ) بند (11 ) قانون بودجه سال 1388 کل کشور ، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات های مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون ( 000/000/50 ) ریال در سال تعیین شده است و حسب مفاد بندهای مذکور مالیات بر در آمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات ، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (1) ، (2 ) ،(4) و قسمت اخیر ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ، پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 ، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) به شرح جدول پیوست شماره (1 ) خواهد بود .
در ادامه این گزارش آمده است : در مورد سایر حقوق بگیران ( شامل کارکنان      شرکت ها و موسسات خصوصی ، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولین قانون کار و ... ) پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیات های اخیر الذکر تا مبلغ چهل و دو میلیون ( 000/000/42 ) ریال به نرخ ده درصد (10% ) و نسبت به مازاد آن به   نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2 ) خواهد بود .
گفتنی است میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال 1388 به صورت ماهانه چهار میلیون و 166 هزار و 667 ریال ( 667/166/4 ریال ) می باشد که نسبت به سال 87 ، حدود 70 درصد افزایش یافته است . 

 

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:۱٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸