سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حکم کارگزینی - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

یکسان شدن حکم کارگزینی کارمندان استخدامی سال 88 با سال قبل

 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای یکسان شدن حکم کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری استخدامی از ابتدای سال 88 با مستخدمان سال قبلی را ابلاغ کرد.
متن بخشنامه بشرح زیر است:
                                                                                 شماره  :۵۵٩١٩/٢٠٠
                                                                                 تارخ      : ٢٨/١٠/١٣٨٩
 
                                                    بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
 
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه  مورخ 3 آبان 1389بنا به پیشنهاد این معاونت وتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در اجرای ردیف‌های (4) و (5) بند«ب» ماده ( 116) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تائید رییس جمهور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ می‌شود:
دستگاه‌های اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از یکم فروردین 1388 استخدام شده یا می‌شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده‌اند، از تاریخ استخدام، تطبیق دهند.
                
                                                                            لطف ا... فروزنده دهکردی
                          

   + مهدی زاده - ٦:۱۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩