سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. بخشنامه دستمزد سال 1388 - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

حداقل دستمزد کارگران در سال آینده263هزار و 520 تومان

شورای عالی کار عصر امروز با حضور دکتر جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دولت با توجه به شرایط فعلی اقتصاد جهانی و داخلی و همچنین مشکلات بنگاههای تولیدی با هدف پایداری بنگاهها، صیانت از اشتغال موجود و جلوگیری از تعدیل نیروی کار حداقل دستمزد کارگران را مجدداً
در دستور کار قرار داد.
شورای عالی کار در این نشست افزایش 20 درصد حداقل دستمزد را به جای افزایش 25 درصدی در سال آینده تصویب کرد و باتوجه به نامه رسمی بانک مرکزی و پیش بینی 15 درصدی نرخ تورم شش ماه اول سال 88 توسط این مرجع تصمیم گرفت تا در مهر ماه سال 1388 باتوجه به نرخ تورم در نشست مجدد برای شش ماهه دوم سال 88 اتخاذ تصمیم نماید.
به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده  ٢میلیون و 635 هزار و 200 ریال تعیین شد که بر این اساس حداقل دستمزد روزانه کارگران 87 هزار و 840 ریال خواهد بود.
مطابق این مصوبه سایر سطوح دستمزدی از آغاز سال 88 به میزان 5 درصد آخرین مزد ثابت یا مبنای
سال جاری به اضافه روزانه 10 هزار و 980 ریال افزایش خواهد یافت مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از 87 هزار و 840 ریال کمتر نشود.
شورای عالی کار در مورد نرخ پایه سنوات مشمول طرح طبقه بندی مشاغل اعلام کرد مبلغ یاد شده برای
گروه یک بوده و برای سایر گروهها بر اساس جدول اعلامی از سوی وزارت کار اقدام می شود. همچنین در
مورد مبلغ کمک هزینه خانوار نیز همچون سال گذشته اقدام می شود

بخشنامه دستمزد سال 1388 به صورت فایل ضمیمه قابل دریافت است.

                                                                 فایل ضمیمه

   + مهدی زاده - ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧