سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. امور اقتصادی و دارایی - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

بسته اجرایی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد

با تصویب هیئت دولت
بسته اجرایی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد

با تصویب هیئت دولت بسته اجرایی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد.

خبرگزاری فارس: بسته اجرایی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس،هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تـأیید معاونت برنامه‌ریـزی و نظارت راهبـردی رییس‌جمهور و به استـناد مـاده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:

بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱:٢٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱