سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. آیین نامه - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین‌نامه جدید بیمه‌های درمان به شرکت‌ها ابلاغ شد

 بیمه مرکزی ‌آیین‌نامه شماره 74 شورای عالی بیمه مصوب 24/05/1391 را تحت عنوان "آیین‌نامه بیمه‌های درمان"به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. 

این آیین‌نامه مشتمل بر 19 ماده و 11 تبصره، جایگزین آییننامه64شورایعال بیمه مصوب سال1389  شده و از اول مهر ماه سال جاری لازم‌الاجراست، به شرح ذیل به تصویب رسید.

  آیین‌نامه شماره 74

فصل اول: کلیات

ماده ۱- اساس قرارداد: این بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و به پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک بیمه‌نامه است)تنظیم شده و مورد توافق طرفین است. بخشی از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نیست و همزمان یا قبل از صدور بیمه‌نامه به‌صورت‌کتبی به بیمه‌گذار اعلام شده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: تعاریف و اصطلاحات مذکور در این بیمه‌نامه صرف‌نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشد، با این مفاهیم استفاده شده‌اند:

۱- بیمه‌گر: شرکت بیمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج شده است و جبران هزینه‌های بیمارستانی، جراحی ناشی از بیماری و حوادث و سایر هزینه‌های تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمه‌نامه به عهده‌‌‌‌ می‌گیرد.

۲- بیمه‌گر پایه: سازمان‌هایی از قبیل سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و...که طبق قانون بیمه درمان همگانی، موظف به ارائه خدمات درمان پایه‌اند.

۳- بیمه‌گذار: شخصی است که مشخصات وی در این بیمه‌نامه ذکر شده و متعهد به پرداخت حق‌بیمه است.

۴- گروه بیمه‌شدگان:

الف- کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه‌گذار و اعضای خانواده‌شان که بیمه‌گذار آنها را به عنوان اعضای گروه معرفی نموده است و حداقل پنجاه درصد آنها باید همزمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

تبصره- بیمه‌گر می‌تواند کارکنان بازنشسته بیمه‌گذار را صرفاً در ابتدای قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد به اتفاق کلیه اعضای خانواده تحت تکفل آنان بیمه کند.

ب- ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه‌ها (از قبیل اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها) ‌به این شرط مجاز است که با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه‌نامه تشکیل شده ‌باشند، پرداخت حق‌بیمه سالیانه توسط بیمه‌گذار تضمین شده باشد و بیش از۵۰‌ درصد اعضای گروه به ‌طور هم‌زمان بیمه شوند.

 اعضای خانواده: شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تکفل بیمه‌شدگان است.

۵- موضوع بیمه: جبران بخشی از هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش‌های اضافی درمانی بیمه‌شدگان است که در تعهد بیمه‌گر پایه نیست و طی این بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر قرار گرفته است.

حادثه: هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه‌شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده گردد.

 بیماری: هرگونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک است.

۶- حق‌بیمه: وجهی است که بیمه‌گذار باید در مقابل تعهدات بیمه‌گر بپردازد. انجام تعهدات بیمه‌گر موکول به پرداخت حق‌بیمه به‌نحوی است که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه توافق شده باشد.

۷- دوره انتظار: مدت زمانی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

۸- فرانشیز: سهم بیمه‌شده یا بیمه‌گذار از خسارت قابل پرداخت است که میزان آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه تعیین می‌شود.

۹- مدت: مدت بیمه‌نامه یک‌سال تمام شمسی است. تاریخ شروع و انقضای آن با توافق طرفین در بیمه‌نامه درج می‌شود.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۳:۱۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱

آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه  استفاده از  فرصتهای مطالعاتی برای  اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی  باتایید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم براساس این آیین نامه که در 9ماده توسط دکتر مهدی نژادنوری معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم ابلاغ شده است فرصت مطالعاتی خارج از کشور به عضو هیات علمی منتخب برای تحقیق و مطالعه در مورد یک موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل کشور نمی باشد ویا انجام کار مشترک با صاحب نظران و اساتید شاغل در خارج از کشور ضروری باشد براساس کسب امتیازات و اخذ پذیرش از یک دانشگاه یا مرکز معتبر علمی و پژوهشی  داده می شود.
همچنین در این آیین نامه انجام فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور به مدت دوماه  و در زمان تعطیلات تابستانی با همکاری موسسه مورد تایید وزارت علوم در خارج از کشور پیش بینی شده و امکان استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور برای تقویت توانمندیهای پژوهشی و یا انجام مطالعه و تحقیق در یک موضوع خاص با موافقت موسسه میزبان امکان پذیر است .
براساس این آیین نامه ،اعضای هیات علمی برای استفاده از فرصت های مطالعاتی خارج یا داخل کشور باید دارای مرتبه علمی استادیار و بالاتر باشند یا مربی برجسته محسوب شوند وحداقل امتیازات لازم تعین شده توسط دانشگاه یا موسسه محل خدمت را برای انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی کسب کنند همچنین یک طرح و برنامه مطالعاتی مشخص با تایید دانشگاه محل خدمت و پذیرش  دانشگاه یا موسسه داخل یا خارج از کشور را برای انجام فرصت مطالعاتی داشته باشند که با موافقت رئیس دانشگاه یا موسسه محل خدمت صورت می گیرد .
همچنین اعضای هیات علمی برای استفاده از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور باید دارای وضعیت استخدامی رسمی قطعی باشند و 5سال سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی داشته باشند و برای انجام فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دو ماهه خارج از کشور نیز کشور باید دارای وضعیت استخدامی رسمی یا پیمانی باشند و 3سال سابقه خدمت داشته باشند.
براساس این آیین نامه برای استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی و چهار سال سابقه خدمت ضروری است.
همچنین آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی مدت استفاده از این فرصت را در داخل و خارج کشور حداکثر یک یا دو نیمسال تعیین کرده و چنانچه در دوره انجام فرصت مطالعاتی  نیاز به انجام طرح پژوهشی باشد طرح می بایست در اولویت های علم و فناوری کشور بوده و خروجی آن هم مشخص باشد
براساس ماده 6این آیین نامه کشورهایی برای اعزام اعضای هیات علمی به فرصت مطالعاتی در اولویت هستند که وزارت علوم با آنها تفاهم نامه همکاری داشته و در حال تبادل استاد و دانشجو باشند.همچنین چاپ حداقل یک مقاله در نشریات معتبر با نمایه استنادی  بین المللی  پس از انجام  فرصت مطالعاتی خارج از کشور و  حداقل یک مقاله در نشریات معتبر علمی  پژوهشی پس از انجام فرصت مطالعاتی  داخل کشور الزامی است.
گفتنی است :  توسعه و گسترش تجارب علمی اعضای هیات علمی و آشنایی با دستاوردهای علمی و فنی جدید ،  کمک به رفع مشکلات علمی و تخصصی کشور با انتقال تجربیات ،استفاده از امکانات علمی ، تجهیزاتی و آزمایشگاهی برتر داخل یا خارج از کشور ، انجام کارهای تحقیقاتی مشترک با دانشمندان و پژوهشگران سراسر مراکز علمی برجسته ، کمک به توسعه و تقویت همکاریهای علمی منطقه ای و بین المللی و به روز شدن دانش تخصصی اعضای هیات علمی از اهداف  اعزام اعضای هیات علمی به فرصت مطالعاتی داخل یا خارج از کشور است. 

   + مهدی زاده - ٩:٠۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩