سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. ورود بخش تعاونی به عرصه پیمانکاری در کشور - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

ورود بخش تعاونی به عرصه پیمانکاری در کشور

هیئت دولت به منظور رفع محدودیت از حضور بخش تعاونی در همه عرصه ها، با اصلاح آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، ورود بخش تعاونی به عرصه پیمانکاری در کشور را تصویب کرد.

 


۱۳۸۷/۴/۴
اصلاح بند « الف» ماده (5) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران شماره48725/ت34505هـ
   
   

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

        هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 12006/1 مورخ 31/2/1387 وزارت تعاون و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
        در بند « الف» ماده (5) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه شماره48013/ت23251هـ مورخ11/12/1381 عبارت « بخش خصوصی» به عبارت « بخشهای غیردولتی» اصلاح می‌شود.



 
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی  

   + مهدی زاده - ۱:٠۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧