سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. ابلاغ دستورالعمل اجرای نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دایمی و واگذاری دارایی - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))