سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. در خصوص اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1394 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))