سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

متن آیین نامه

   + مهدی زاده - ٦:۱۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳