سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. آیین نامه اجرائی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین نامه اجرائی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

آیین نامه اجرائی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

متن آیین نامه

   + مهدی زاده - ٥:٤٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳