سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. با تصویب آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی سرعت می‌گیرد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

با تصویب آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی سرعت می‌گیرد


آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی تصویب شد
  

 


دولت، در ادامه طرح‌های اساسی خود برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و با هدف سرعت بخشیدن به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 2/2/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ،آیین‌نامـه اجرائی « قیمت‌گـذاری سهام متعـلق به دولت و شرکتهای دولتی، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخـت قیمت توسط خریداران» را تصویب نمودند.

بر این اساس، در آیین‌نامه جدید قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی، نواقص ضوابط و مقررات قبلی خصوصاً در زمینه یارانه‌های پنهان دولت به شرکت‌های دولتی رفع شده و تسهیلات تشویقی بسیار چشمگیری برای خرید سهام شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی فراهم شده است.

همچنین از این پس در قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی کلیه یارانه‌ها و تسهیلات خاص دولت برای هر شرکت محاسبه شده و از قیمت آن کاسته می‌شود. همچنین در صورتی که خریداران، اقدام به تعدیل نیروی شرکت خریداری شده نکنند و یا بازدهی شرکت را ارتقاء دهند، می‌توانند سهام شرکت دولتی را به صورت اقساط و با سود صفر درصد خریداری کنند.

بر اساس این مصوبه،‌ اولویت اصلی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس است. ماده2 آیین‌نامه، مقرر می‌دارد آن گروه از سهام قابل واگذاری که دارای بازار فعال است طبق روش بازار بورس و بقیه سهام قابل واگذاری، طبق سایر روشهای مندرج در این آیین‌نامه، حسب مورد، قیمت‌گذاری می‌شود.

این آیین نامه روش‌های واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به دو شیوه روش بازار (استفاده از قیمتهای بورس اوراق بهادار) و روش سودآوری تعیین کرده است که بر اساس شیوه روش بازار ،قیمت پایه و قیمت‌واگذاری در مورد سهام دارای بازار فعال که به تدریج از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود، معادل قیمت تابلو در زمان معامله سهام می‌باشد و حداقل قیمت پایه در مورد سهام دارای بازار فعال که به شکل بلوکی از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود، قیمت تابلو بورس در زمان معامله است.

همچنین در روش سودآوری، قیمت سهام از طریق تقسیم کردن میانگین موزون سود تعدیل شده قبل از کسر مالیات سه سال آخر قبل از سال قیمت‌گذاری براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت با لحاظ کردن عوامل تعدیل‌کننده سود که در زیر توصیف شده‌است بر نرخ بازده سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود، سپس این قیمت پس از لحاظ کردن برخی عوامل تعیین‌شده در آیین‌نامه تعدیل می‌شود.

بنابر مصوبه دولت و در یک گام اساسی برای شفاف‌سازی واگذاری شرکت‌های دولتی، مزیت‌ها و محدویت‌های دولتی یا سازمانهای پوشش‌دهنده از قبیل وابستگی‌ها و مناسبات خاص تجاری، تعرفه‌های گمرکی، سیاستهای خاص قیمت‌گذاری کالا و خدمات (ورودی و خروجی) یارانه‌های دریافتی، عدم استفاده و بهره‌برداری از عوامل تولید، استفاده از تسهیلات بانکی خاص (تکلیفی) وجود بازار مطمئن و یا انحصاری و همچنین شمول قوانین و مقررات خاص دولتی که سود شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در صورت واگذاری، تداوم ندارند و یا تغییر خواهندکرد، توسط کارشناس قیمت‌گذاری برآورد و به عنوان عامل تعدیل کننده در محاسبه سود لحاظ خواهندشد.

همچنین، ارزش طرحهای توسعه که کمتر از 30 ماه از تاریخ بهره‌برداری آنها گذشته است (نسبت به پایان آخرین سال قبل از سال قیمت‌گذاری) به قیمت سهام شرکت اضافه می‌شود، مشروط برآنکه بازده هر یک از آنها براساس نرخ بازدهی و مدت بهره‌برداری در هر یک از سالهای قبل از سال واگذاری محاسبه و به عنوان عامل تعدیل کننده، از سود سالهای مزبور کسر شود.

بعلاوه، آن بخش از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای که از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین شده یا می‌شود شامل طرح‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری و کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول آنها تا زمان بهره‌برداری و واگذاری، جزء طرح‌های توسعه شرکت مورد نظر محسوب نمی‌شوند.

بر اساس بند دیگری از این آیین‌نامه، مبلغ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان برای شرکتهایی که نسبت به تداوم فعالیت آنها ابهام وجود دارد براساس سه ماه جمع‌آخرین حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت آنان و برای شرکتهای دارای تداوم فعالیت، مطابق رویه به کاررفته در شرکت تعیین می‌گردد. برای نیروهای مازاد در شرکتهایی که تداوم فعالیت دارند نیز ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس سه ماه جمع آخرین حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت، احتساب خواهدشد.

این آیین نامه در مورد تعدیل قیمت پایه در صورت نبود خریدار تاکید کرده است قیمت پایه برای سهامی که از طریق مزایده عرضه می‌شود، قیمت کارشناسی مصـوب هیئت عالی واگـذاری است و در صـورتی که برای سهام عرضه شـده خریـداری به قیمت پایه سهام وجود نداشته‌باشد، هیئت عالی واگذاری به استناد گزارش توجیهی سازمان خصوصی‌سازی و ملاحظات مندرج در گزارش کارشناس قیمت‌گذاری سهام برای مزایده‌های بعدی قیمتهای پایین‌تری انتخاب و اعلام می‌کند.

بر این اساس چنانچه سهام فروخته شده دارای بازار فعال باشد، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط مورد عمل در بورس اوراق بهادار خواهدبود. چنانچه سهام از طریق مزایده و مذاکره عرضه و به صورت نقدی فروخته شود، پرداخت قیمت براساس آیین‌نامه معاملاتی سازمان خصوصی‌سازی و با رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهدبود و چنانچه واگذاری سهام به صورت اقساط انجام شود، پرداخت قیمت براساس آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خواهدبود.

همچنین بر اساس مصوبه دولت، چنانچه خریدار طی مدت پرداخت اقساط به موجب قرارداد فروش، حداقل یکی از موارد زیر را انجام دهد، سازمان خصوصی سازی می‌تواند به موجب دستورالعملی که به تصویب هیئت عالی واگذاری می‌رسد، سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل یا دوره بازپرداخت اقساط را به مدت دو سال دیگر افزایش دهد و این مدت برای شرکتهای تعاونی خریدار سهام تا پنج سال قابل افزایش است.

این تصویـب‌نامه در تاریخ 14/2/1387 به تأیـید رئیس جمهور رسیده است.

   + مهدی زاده - ٢:٢۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧