سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. رييس‌جمهور ابلاغ كرد؛ - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

رييس‌جمهور ابلاغ كرد؛

                                      

رييس‌جمهور ابلاغ كرد؛

       قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي


رييس‌جمهور قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي را كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم دي ماه يكهزار و سيصد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل ‌٩٤ قانون اساسي طي نامه شماره ‌١٦٩٢٠١ /‌٧٨٠ مورخ ‌٣٠ /‌١٠ /‌١٣٨٦ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است راجهت اجراء ابلاغ كرد.           

 بر اساس ماده واحده اين قانون حقوق وظيفه مادران متوفي مشمول قانون تامين‌اجتماعي اعم از سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي با رعايت شرايط قانوني مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندان‌شان (از محل كسورات بازنشستگي پرداختي توسط آنان) برقرار مي‌شود. 

لازم به توضيح است كه اين طرح دوفوريتي درجلسه علني روز سه شنبه مورخ 4/10/86 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و  براساس اين مصوبه، حقوق وظيفه مادران متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي (اعم از سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق بازنشستگي) با رعايت شرايط قانون مربوط و همانند مردان مشمول (از محل كسورات بازنشستگي پرداختي توسط آنان) در خصوص فرزندانشان برقرار مي شود. خاطرنشان مي شود تاكنون طبق قوانين تامين اجتماعي زناني كه سال ها هم حق بيمه پرداخت كرده اند پس از فوتشان هيچ مستمري به فرزندان آنها تعلق نمي گرفت ولي با مصوبه فوق  از اين پس مستمري زنان همانند مردان پس از فوت به فرزندان آنها مي رسد.                                   

                                                                        منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت جمهوري اسلامي ايران                     

   + مهدی زاده - ۸:٤٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦