سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. آیین‌نامه اجرایی جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین‌نامه اجرایی جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

۱۳۹۰/۰۶/۱۵ آیین‌نامه اجرایی جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور شماره120837/ت47213هـ
     
     

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور


   ماده1ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب نقشه جامع علمی کشور اولویتهای پژوهش و فناوری را حداکثر تا پایان شهریور ماه به کلیه دستگاهها اعلام نماید.
   تبصره ـ تا ابلاغ اولویتهای پژوهش و فناوری توسط دبیرخانه شورای عالی مذکور، اولویتها و سیاستهای ابلاغی قبلی معتبر می‌باشند.
   ماده2ـ کلیه دستگاههای موضوع بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مکلفند فهرست کامل طرحها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها، وارد سامانه ملی اعتبارات تحقیقاتی (سمات) نمایند. تسویه نهایی طرحها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری منوط به ثبت در سامانه خواهدبود.
   ماده3ـ دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است پس از دریافت گزارش عملکرد از کمیسیونهای تخصصی شورای عالی، گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را با نتایج و دستاوردهای پژوهشی اعتبارات موضوع جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تهیه و در مهلت قانونی موضوع جزء (1) بنـد (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه‌ها پس از تأیید در شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. 
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

   + مهدی زاده - ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠