سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. اساسنامه دانشگاه غیردولتى ـ غیرانتفاعى ادیان و مذاهب ابلاغ شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

اساسنامه دانشگاه غیردولتى ـ غیرانتفاعى ادیان و مذاهب ابلاغ شد

از سوی رئیس جمهور؛

اساسنامه دانشگاه غیردولتى ـ غیرانتفاعى ادیان و مذاهب ابلاغ شد

بر طبق این اساسنامه، پذیرش دانشجو برای دانشگاه با مجوز وزارت و به شیوه‌ای که این وزارت تعیین می‌کند، صورت می‌پذیرد و دانشگاه تابع تمامی قوانین، مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به‌مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر ضوابط و مقررات مربوط است

اساسنامه دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اساسنامه دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب» که در جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به تفویض جلسه 650شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شد.

اصل تأسیس
به منظور تحقق اهداف مندرج در «کلیات آیین‌نامه تاسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی» مصوب 23/7/1364 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تاسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی مصوب 31/6/1383 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب که براساس مجوزهای شماره 1619/22 مورخ 17/2/1384 و 2966/22 مورخ 17/2/1387 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/5/1383) تأسیس شده است، طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره می‌شود.

اهداف
1ـ تربیت مدرسان و محققان متعهد و متدین در زمینه ادیان، مذاهب اسلامی و شیعه‌شناسی
2ـ تربیت فضلای اندیشمند، ورزیده و متعهد در زمینه فعالیت‌های بین ادیانی و بین مذاهبی از جمله مناظرات تخصصی و گفت وگوهای بین ادیان و مذاهب
3ـ تقویت نهضت پاسخ به شبهات و کرسی‌های نقد و گفت وگو در عرصه اشتراکات و اختلافات مذاهب و دفاع علمی و منطقی از اسلام و تشیع
4ـ گسترش اخلاق و ارزش‌های دینی با تکیه بر مشترکات ادیان توحیدی
5 ـ تقویت روحیه خودباوری در برابر تهاجم فرهنگ‌های بیگانه و رفع وابستگی‌های علمی و فرهنگی کشور
6 ـ تقویت تولید علم بومی (ایرانی ـ اسلامی) و نگاه انتقادی ـ علمی به نظریه‌ها و متون ترجمه‌ای در زمینه مطالعات ادیان و مذاهب


وظایف و اختیارات
1ـ برنامه‌ریزی جهت شناسائی نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور در زمینه ادیان و مذاهب
2ـ برنامه‌ریزی مناسب جهت تأمین دانش، آگاهی و سایر نیازهای ضروری جامعه فرهنگی کشور در حوزه ادیان و مذاهب
3ـ برنامه‌ریزی در جهت تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه ادیان و مذاهب از طریق پذیرش دانشجو و پژوهشگر و دایرکردن رشته‌های جدید
4ـ ارتباط آموزشی و پژوهشی با اندیشمندان و مراکز علمی دین‌پژوهی داخل و خارج از کشور
5 ـ انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و تطبیقی در جهت نظریه‌پردازی اسلامی
6 ـ آموزش و تربیت افراد صاحب‌نظر برای دفاع عالمانه و منطقی از اسلام و تشیع و مناظره و گفت وگوی انتقادی با سایر ادیان و مذاهب
7ـ فراهم‌‌‌آوردن امکانات مناسب جهت جذب دانشجو و تبادل دانشجو و استاد از علاقمندان سایر کشورها
8 ـ برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در حوزه ادیان و مذاهب با تکیه بر مشترکات ادیان
9ـ اطلاع‌رسانی و انتشار کتاب، مجله و دایرة‌المعارف در راستای اهداف دانشگاه
10ـ شناسایی آسیب‌ها و تهدیدات فرقه‌های انحرافی و پاسخگویی به آنها
محل فعالیت دانشگاه در شهرستان قم است.
نشانی دانشگاه توسط هیئت مؤسس تعیین و اعلام می‌شود.
دانشگاه یک واحد آموزشی غیردولتی ـ غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است.

ارکان دانشگاه عبارتند از:
1ـ‌ هیئت مؤسس
2ـ هیئت امنا
3ـ رئیس دانشگاه
4‌‌‌ـ شورای دانشگاه

هیئت مؤسس
هیئت مؤسس، براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی وزارت عبارتند از آقایان:
1ـ سیدابوالحسن نواب (روحانی)
2ـ محمدعلی تسخیری (استادیار)
3ـ محسن جوادی (استادیار)
4ـ حمید حوالی‌شهریاری (استادیار)
5 ـ محمدعلی شمالی
6 ـ علیرضا اعرافی
7ـ حمید پارسانیا
8 ـ احمد واعظی
9ـ حسین توفیقی

وظایف و اختیارات هیئت مؤسس
1ـ تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی هیئت مؤسس
2ـ تعیین آن عده از اعضای هیئت امنا که باید توسط هیئت مؤسس انتخاب و معرفی شوند (با رأی موافق حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیئت مؤسس) و عزل هر یک از آنان (با رأی موافق حداقل دوسوم کل اعضای هیئت مؤسس)
3ـ فراهم آوردن امکانات لازم اعم از فضای کالبدی، تجهیزات و اعضای هیئت علمی برای ادامه فعالیت‌های دانشگاه
4‌ـ تأیید بودجه سالانه و تفصیلی دانشگاه که رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌کند و ارسال آن به هیئت امنا برای تصویب
5 ـ نظارت بر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه برای تحقق اهداف، وظایف و اختیارات مذکور در مواد 1 و 2 این اساسنامه
6 ـ بررسی پیشنهاد هیئت امنا در مورد توسعه فعالیت‌های دانشگاه و در صورت تأیید، ارائه آن به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی
7ـ پیشنهاد اخذ تسهیلات بانکی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اخذ قرض‌الحسنه از اشخاص حقیقی و حقوقی به هیئت امنا برای تصویب
8 ـ پیشنهاد هرگونه تغییر در موارد اساسنامه دانشگاه به شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب
9ـ ثبت تغییرات اساسنامه دانشگاه در اداره ثبت اسناد (واحد ثبت مؤسسات غیرتجاری) پس از تصویب تغییرات در شورای گسترش آموزش عالی

ترکیب هیئت امنا
1ـ نماینده شورای‌‍‌عالی حوزه علمیه
2ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
3ـ استاندار قم
4ـ رئیس دانشگاه
5 ـ سه تن از اعضای هیئت مؤسس
6‌ ـ دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در مرتبه استادیاری و یا بالاتر و با پنج سال سابقه کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، دارای صلاحیت‌های عمومی مندرج در ماده 4 «کلیـات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی» مصوب شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی
7ـ دبیر کل مجمع تقریب و دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت
هیئت امنا حداقل در هر فصل از سال، یک بار به دعوت رئیس هیئت امنا تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت لزوم به پیشنهاد نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا رئیس دانشگاه یا سه تن از اعضا پس از تأیید رئیس هیئت امنا، جلسه فوق‌العاده هیئت امنا تشکیل می‌شود.
جلسه‌های هیئت امنا با حضور حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیئت‌امنا رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیئت‌امنا معتبر است.

وظایف و اختیارات هیئت امنا
1ـ تصویب آیین‌نامه داخلی هیئت‌امنا
2ـ پیشنهاد رئیس دانشگاه به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
3ـ تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و آیین‌نامه‌‌های لازم بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه
4ـ بررسی و تصویب بودجه جاری، عمرانی و تحقیقاتی دانشگاه
5 ـ پیشنهاد طرح‌های توسعه دانشگاه به هیئت مؤسس برای بررسی و طی مراحل قانونی
6 ـ تعـیین خزانه‌دار و حسابرس رسمی دانشگاه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حساب های دانشگاه نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و حق برداشت از آن حساب‌ها را دارند.
7ـ تأیید حساب ها و ترازنامه سالانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرس دانشگاه و ارسال گزارش آن به هیئت مؤسس
8 ـ کوشش برای جلب کمک‌های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی
9ـ تصویب مقررات استخدامی کارکنان دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
10ـ تعیین میزان آموزانه، پژوهانه، نویسانه، ترجمانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات وزارت
11ـ پیشنهاد توسعه یا انحلال رشته‌های آموزشی دانشگاه به هیئت مؤسس
12ـ تصویب آیین‌نامه تشکیل شورای دانشگاه
13ـ تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و شیوه‌نامه‌های اجرایی آن
14ـ پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آیین‌نامه چگونگی دریافت آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب
15ـ تصـویب ظرفیت پذیرش دانشـجو که رئیس دانـشگاه برای هر سال و دوره تحصیلی پیشنهاد می‌دهد و ارسال آن به دفتر شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی
16ـ تصویب اخذ تسهیلات بانکی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اخذ قرض‌الحسنه از اشخاص حقیقی و حقوقی بنا به پیشنهاد هیئت مؤسس
17ـ عزل رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه که نماینده قانونی دانشگاه نزد مراجع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیئت علمی به پیشنهاد هیئت امنا، تأیید و حکم وزیر عـلوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب می‌شود. پیشنهاد و انتصاب مجدد وی بلامانع است.

وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه
1ـ اداره کلیه امور دانشگاه در چارچوب اهداف، وظایف و اختیارات آن با تأکید بر مبانی ارزشی انقلاب اسلامی
2ـ اجرای مصوبات و ضوابط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت امنا و هیئت مؤسس
3ـ پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر سال و دوره تحصیلی به هیئت امنا
4ـ پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه به هیئت امنا
5 ـ تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی دانشگاه به هیئت مؤسس برای طی مراحل بعدی
6 ـ نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری، مالی و معاملاتی، توسعه‌ای و استخدامی دانشگاه براساس ضوابط و مقررات مربوط
7 ـ پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به هیئت امنا
8 ـ استخدام، انتصاب و عزل کارکنان آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مصوب مراجع ذی‌صلاح
9ـ امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور دانشگاه
10ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام و حساب دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
11ـ پیشـنهاد آییـن‌نامه مالی و مـعاملاتی دانـشگاه و شیـوه‌نامه‌های اجرایی آن به‌ هیئت ‌امنا برای تصویب
12ـ ارسال گزارش سالانه عملکرد (فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی و ...) دانشگاه به همراه ترازنامه مالی دانشگاه به هیئت‌امنای دانشگاه

شورای دانشگاه
تشکیل شورای دانشگاه و شوراهای تخصصی (آموزشی، پژوهشی و دانشجویی) طبق آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب دویست ‌و چهل‌ و نهمین جلسه مورخ 11/4/1370 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.
نحوه گزینش عمومی داوطلبان عضویت در هیئت علمی دانشگاه تابع ضوابط و مقررات وزارت و سایر مراجع ذی‌صلاح است.
صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیئت علمی دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت تعیین می‌شود.
فعالیت آموزشی دانشگاه از نظر دوره‌ها و رشته‌های تحصیلی با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت امکانپذیر است.
پذیرش دانشجو برای دانشگاه با مجوز وزارت و به شیوه‌ای که این وزارت تعیین می‌کند، صورت می‌پذیرد.
دانشگاه تابع تمامی قوانین، مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به‌مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر ضوابط و مقررات مربوط است.
برنامه‌های آموزشی و آیین‌نامه‌های مربوط به امور آموزشی و امتحانی و انضباطی و شرایط علمی پذیرش دانشجو و مدت دوره تحصیلی و نوع دانشنامه‌ای که به‌دانش‌آموختگان دانشگاه اعطا می‌شود، طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
مـدارک تحصـیلی دانش‌آموختـگان دانشـگاه طـبق ضوابـط وزارت صادر می‌شود.
فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشگاه باید مطابق ضوابط وزارت باشد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کلیه فعالیت‌های دانشگاه (امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی، مالی، معاملاتی و ....) نظارت می‌نماید و در صورت احراز تخلف از ضوابط، نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال دانشگاه اقدام می‌کند.
سال مالی دانشگاه عبارت است از: یک سال شمسی که از اول شهریور ماه هر سال شروع و به پایان مرداد ماه سال بعد ختم می‌شود.

منابع مالی دانشگاه عبارت است از:
1ـ سرمایه دانشگاه
2ـ شهریه دریافتی از دانشجویان
3ـ درآمدهای حاصل از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
4ـ هدایا و کمک‌های دریافتی از بخش‌های دولتی و غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و سایر عوائد محلی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

انحلال دانشگاه
دانشگاه در موارد زیر پس از تصویب نهایی شورای گسترش آموزش عالی منحل می‌شود:
1ـ پیشنهاد حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیئت مؤسس
2ـ در صورت تخلف دانشگاه از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارت و سایر مقررات جاری کشور، طبق آیین‌نامه نحوه نظارت بر فعالیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
در صورتی که شورای گسترش آموزش عالی با انحلال دانشگاه موافقت اصولی کند، دانشگاه موظف است، اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ کلیه تعهدات مربوط به دانشجویان خود را تا اتمام دوره تحصیلات و فارغ‌التحصیلی آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط اجرا کند.
2ـ کلیه امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و غیره در اختیار دانشگاه قرار گرفته است، مسترد کند یا موافقت صاحبان حق را مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به وزارت ارائه دهد.
3ـ کلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شهرداری‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از اعضای هیئت علمی و کارمندان خود) انجام دهد.
پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده 27 و حل و فصل امور آموزشی و حقوقی دانشگاه و تصویب نهایی انحلال دانشگاه توسط شورای گسترش آموزش عالی، اقدامات زیر انجام می‌‌گیرد.
1ـ هیئت تصفیه‌ای مرکب از:
ـ نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ـ نماینده هیئت مؤسس
ـ رئیس وقت دانشگاه (در غیاب رئیس وقت دانشگاه، یکی از معاونان وقت دانشگاه بنا به تشخیص هیئت مؤسس)، تشکیل و با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه دانشگاه را برعهده خواهد داشت.
2ـ مراتب تصویب انحلال دانشگاه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اداره ثبت اسناد (واحد ثبت مؤسسات غیرتجاری) اعلام می‌شود تا دانشگاه طبق مقررات مربوط منحل شود.
پس از انجام تعهدات و تعیین تکلیف دیون دانشگاه و اعلام ختم تصفیه، باقیمانده دارایی دانشگاه با رعایت بند 2 ماده 27 اساسنامه به ولی‌فقیه منتقل می‌شود.
مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، تابع ضوابط و مقررات مصوب وزارت و سایر مراجع ذی‌صلاح است.
هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه از طریق دو روش ذیل امکان‌پذیر است:
1ـ به پیشنهاد هیئت مؤسس و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
2ـ به پیشنهاد و تصویب شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی

   + مهدی زاده - ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠