سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. لغو تصویب‌نامه مستثنی شدن واحدهای استانی نهضت سوادآموزی از طرح تجمیع مدیریتها - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

لغو تصویب‌نامه مستثنی شدن واحدهای استانی نهضت سوادآموزی از طرح تجمیع مدیریتها

لغو تصویب‌نامه موضوع مستثنی شدن واحدهای استانی نهضت سوادآموزی از طرح تجمیع مدیریتهای استانی وزارت آموزش و پرورش

 شماره 11897/ت46489هـ                                             23/1/1390    
وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/1/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصـد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
       1ـ تصویب‌نامه شماره 38814/ت40003هـ مورخ 13/3/1387 لغو می‌شود.
       2ـ واحدهای استانی نهضت سوادآموزی در اداره کل آموزش و پرورش استان ادغام و تحت مدیریت مدیر کل آموزش و پرورش اداره می‌شوند.


معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی                                               

 

   + مهدی زاده - ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠