سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. جزئیات افزایش حقوق کارکنان دانشگاهها براساس مدرک تحصیلی - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

جزئیات افزایش حقوق کارکنان دانشگاهها براساس مدرک تحصیلی

جزئیات افزایش حقوق کارکنان دانشگاهها براساس مدرک تحصیلی

مرکز هیئت های امنای دانشگاهها، جزئیات افزایش حقوق کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را بر اساس مدرک تحصیلی و سابقه کار به دانشگاهها ابلاغ کرد.

 مرکز هیئت امنای وزارت علوم در بخشنامه ای اعلام کرد: نظر به موافقت رئیس جمهور و به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تقدیر از زحمات کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ستادی وزارت علوم اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار مشخص و معین، فوق العاده جذب آنها برقرار می شود.

بر اساس این بخشنامه هیئت امنا به استناد بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه با برقراری فوق العاده جذب هیئت امنا برای کارکنان غیر هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه و یا موسسه بر اساس جدول اعلامی موافقت کرد و همچنین مقرر شد اعتبار لازم برای اجرای این مصوبه از اسفندماه سال 89 از محل درآمد اختصاصی و از ابتدای سال 90 بر اساس بند یاد شده از محل اعتبارات هزینه ای پیش بینی و تامین شود.

ردیف

مدرک تحصیلی

سابقه خدمت

سابقه خدمت

سابقه خدمت

تا 10 سال

10 تا 20 سال

بیشتر از 20 سال

1

کارشناسی ارشد و دکتری

تا 2.000.000 ریال

تا 2.250.000 ریال

تا 2.500.000 ریال

2

کاردانی و کارشناسی

تا 1.750.000 ریال

تا 2.000.000 ریال

تا 2.250.000 ریال

3

دیپلم و زیردیپلم

تا 1.500.000 ریال

تا 1.750.000 ریال

تا 2.000.000 ریال

کارکنان قرارداد کار مشخص و معین از مفاد این مصوبه صرفاً تحت عنوان "سایر پرداختها" مندرج در قرارداد مربوطه بهره مند می شوند.

منبع : کارمندنیوز

   + مهدی زاده - ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩