سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تغییراتی درنحوه نظارت عالیه، ساختار و عملیاتFAF،FASBوGASB - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تغییراتی درنحوه نظارت عالیه، ساختار و عملیاتFAF،FASBوGASB

هیأت امنای بنیاد حسابداری مالی تغییراتی را در نحوه نظارت عالیه، ساختار و عملیات FAF، FASB و GASB تصویب کرد
 
(نورواک، CT، 26 فوریه 2008)- هیأت امنای بنیاد حسابداری مالی(FAF) در پی دریافت 59 اظهار نظر در مدت زمان تعیین شده از انجمن‌های حسابداری و مالی و سایر نهادهای ذی‌نفع در امر استانداردگذاری، تغییرات عمده‌ای را در نحوه نظارت عالیه، ساختار و عملیات FAF و دو هیأت استانداردگذارش، FASB و GASB، اعلام کرد.
این تغییرات بر اساس پیشنهادهای "کارگروه ویژه هیأت امنایFAF برای بازبینی راهبردها" پدید آمده است. این کارگروه در جولای 2007 به منظور ارزیابی ساختار، کارایی و اثربخشی فرایندهای راهبردی FAF، FASB و GASB به وجود آمده بود.
 
تغییرات اساسی به شرح زیر است:
FAF
·    افزایش تعداد و گسترش دامنه انجمن‌های سرمایه‌گذاران، حسابداری، بازرگانی و مؤسسات و دستگاه‌های دولتی مدعو برای تعیین نامزدهای انتخابات امنای FAF با در نظر گرفتن این‌که اختیار نهایی همه انتصابات منحصراً با صلاحدید هیأت امنا صورت می‌گیرد. چگونگی پیاده‌سازی مراحل این انتخابات آزاد با توجه به مذاکرات بیشتر بین امنا و حوزه‌های انتخابیه مورد نظر تعیین خواهد شد.
·        تغییر دوره سه‌‌ساله دوره تصدی امنا با امکان تمدید یک دوره سه‌ساله دیگر، به یک دوره پنج‌ساله.
·    تغییر تعداد اعضای هیأت امنا از 16 نفر ثابت به صورت متغیر بین 14 تا 18 نفر که این تعداد با تصویب هیأت امنا در هر زمان لازم، تعیین خواهد شد.
·    افزایش فعالیت‌های راهبردی هیأت امنا، شامل سطح بررسی رسمی، تجزیه و تحلیل و نظارت عالیه اطلاعات و جزئیاتی که به‌طور مرتب توسط FASB، FASAC، GASB و GASAC ارائه می‌شود.
 
FASB
·        کاهش تعداد اعضای FASB از هفت نفر به پنج نفر، لازم‌الاجرا از 1 جولای 2008.
·        تأیید الزام اکثریت نسبی آراء در FASB.
·    تأکید بر داشتن دانش و تجربه سرمایه‌گذاری برای اعضای FASB از طریق گسترش دامنه الزامات اساسنامه فعلی. از این رو، اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:
"اعضای FASB باید، به تشخیص هیأت امنا، دانش و تجربه در زمینه سرمایه‌گذاری، حسابداری، تأمین مالی، بازرگانی، و تحقیقات و آموزش حسابداری و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران و منافع عمومی در زمینه‌‌های سرمایه‌گذاری، حسابداری مالی و گزارشگری داشته باشند".
·    تغییر فرایند دستور جلسات FASB به "فرایند دستور جلسات مدیریت"،‌ که بر اساس آن، اختیار طراحی پروژه‌ها، تهیه دستور جلسات و اولویت‌بندی پروژه‌ها با انجام مشورت‌های لازم به عهده رئیس هیأت باشد.
 
GASB
·        تأمین یک منبع مالی مطمئن و پایدار برای GASB.
·        حفظ اندازه، طول دوره و ترکیب فعلی GASB.
·    تغییر فرایند دستور جلسات GASB به "فرایند دستور جلسات مدیریت"،‌ که بر اساس آن، اختیار طراحی پروژه‌ها، تهیه دستور جلسات و اولویت‌بندی پروژه‌ها با انجام مشورت‌های لازم به عهده رئیس هیأت باشد.
منبع خبر :جامعه حسابداران رسمی ایران

   + مهدی زاده - ٦:٢٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧