سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. باهدف حمایت ازحقوق کارمندان؛شرایط محاسبه اضافه کار درخارج از وقت اداری تعیین شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

باهدف حمایت ازحقوق کارمندان؛شرایط محاسبه اضافه کار درخارج از وقت اداری تعیین شد

هدف حمایت از حقوق کارمندان؛

شرایط محاسبه اضافه کار در خارج از وقت اداری تعیین شد

اضافه‌کار بر اساس 7 عامل حساسیت خدمات، اهمیت خدمات، حجم و کیفیت خدمات، سرعت‌ و دقت و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی در انجام خدمات، مهارت و خبرگی کارمند برای انجام خدمات، خلاقیت و نورآوری در ارائه خدمات و تعامل و همکاری با سایر کارکنان در انجام کار گروهی پرداخت خواهد شد

با تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، شرایط محاسبه اضافه‌کار خدمات خارج از وقت اداری کارمندان دستگاه‌های اجرایی تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد جزء «ب» بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با الحاق 2 تبصره به ماده 1 دستورالعمل پرداخت اضافه‌کار موافقت کرد.

بر اساس این 2تبصره جدید، برای خدماتی که کارمندان دستگاه‌های اجرایی در خارج از وقت اداری در محل کار معین ارائه‌ می‌دهند، اضافه‌کار بر اساس 7 عامل حساسیت خدمات، اهمیت خدمات، حجم و کیفیت خدمات، سرعت‌ و دقت و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی در انجام خدمات، مهارت و خبرگی کارمند برای انجام خدمات، خلاقیت و نورآوری در ارائه خدمات و تعامل و همکاری با سایر کارکنان در انجام کار گروهی پرداخت خواهد شد.

چنانچه عوامل دیگری غیر از عوامل عمومی یادشده بنا به ماهیت وظایف دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدماتی که توسط کارمند در خارج از وقت اداری صورت می‌پذیرد موثر باشد با تایید بالاترین مقام دستگاه‌ این عوامل نیز در پرداخت اضافه‌کار کارمندان لحاظ خواهد شد.

همچین فوق‌العاده اضافه کار ساعتی کارکنان پشتیبانی که موظف به انجام وظایف محوله در خارج از وقت اداری همراه مدیران یا سرپرستان مربوط می‌باشند، طبق تشخیص مدیر واحد مربوط قابل پرداخت است.

این مصوبه از سوی لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ٥:٠٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩