سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز» - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز»

مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز»

مصوب ششصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 05/08/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 27/08/1388      شماره ابلاغ: 7058/88/دش

شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 651 مورخ 5/8/88، بنا به پیشنهاد مورخ 29/11/87 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده 3 آیین نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/70) تصویب نمود:


«آقای دکتر سیدمحمدتقی علوی، به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه تبریز انتخاب می شود».

روزنامه رسمی پنج شنبه پنجم آذر١٣٨٨

   + مهدی زاده - ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸