سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری تعیین شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری تعیین شد

با تصویب هیئت وزیران؛

حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری تعیین شد

حق بیمه پایه درمان به ازای هر خانوار برای شاغلان، هفت درصد از حقوق ماهیانه مشمول کسور بازشستگی و برای بازنشستگان، وظیفه بگیران ، هفت درصد حقوق مندرج در حکم یا فیش حقوقی بدون احتساب حق عائله‌مندی، حق اولاد و حق نگهداری تعیین شده و دو هفتم از حق بیمه یاد شده بعنوان سهم مشارکت خانوار از حقوق افراد مشمول کسر می‌شود

 

هیات وزیران، میزان حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را تعیین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه ، حق بیمه پایه درمان به ازای هر خانوار برای شاغلان، هفت درصد از حقوق ماهیانه مشمول کسور بازشستگی و برای بازنشستگان، وظیفه بگیران ، هفت درصد حقوق مندرج در حکم یا فیش حقوقی بدون احتساب حق عائله‌مندی، حق اولاد و حق نگهداری تعیین شده است و دو هفتم از حق بیمه یاد شده به عنوان سهم مشارکت خانوار از حقوق افراد مشمول کسر می‌شود.
بر این اساس ، در صورتیکه زوجین هر دو مشترک یک صندوق باشند، حق بیمه درمان از حقوق سرپرست مرد کسر می‌شود و افراد تبعی درجه یک مطابق ضوابط جاری هر سازمان، مشمول حق بیمه مذکور قرار می‌گیرند و همچنین شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان ذکور تا پایان سن بیست و دو سالگی و برای فرزندان اناث تا زمان ازدواج می‌باشد.
بر اساس این مصوبه، افراد تبعی درجه دو و سه هر صندوق ( فرزندان چهارم به بعد، پدر و مادر، خواهر و بردار، عروس و داماد) با پرداخت صد درصد حق سرانه بیمه درمان مصوب سالانه برای هر نفر، تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرند و کارکنان وظیفه با پرداخت یک پنجم حق سرانه بیمه درمان مصوب سالانه برای هر نفر تحت پوشش بیمه پایه قرار خواهند گرفت.
بر این اساس ، منابع حاصل از اجرای این مصوبه ، مازاد بر سرانه حق بیمه مصوب سال 1388، صرفاً بابت افزایش سطح کمی و کیفی خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه به خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری قابل مصرف است و مصادیق آن حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور اعلام خواهد شد
بر اساس این مصوبه، مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا است .
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاههای ذی ربط ابلاغ شده است.

 

   + مهدی زاده - ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸