سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. نحوه اولویت بندی بنگاههای دولتی برای واگذاری - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

نحوه اولویت بندی بنگاههای دولتی برای واگذاری

ابلاغ آیین‌نامه نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول واگذاری؛

نحوه اولویت‌بندی بنگاه‌های دولتی برای واگذاری مشخص شد

بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 86 قانون اصل 44، موظفند به منظور واگذاری، ظرف شش ماه تمامی بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های 1 و 2 قانون اصل 44 را براساس اندازه بنگاه فناوری، وضعیت مالی ، روابط صنعتی ،‌میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی بنگاه و روابط مالی با دولت در چارچوب جدول این آیین نامه طبقه بندی نمایند

 

با ابلاغ آیین‌نامه نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول واگذاری، نحوه اولویت‌بندی بنگاه‌های دولتی برای واگذاری مشخص شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کار گروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، آیین نامه‌اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاه ها تایید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری را به تصویب رساندند.

نحوه طبقه بندی بنگاه‌های مشمول واگذاری


بر اساس این آیین‌نامه که در تاریخ 17/5/1388 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 86 قانون اصل 44 (شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و همچنین دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت) موظفند به منظور واگذاری، ظرف شش ماه تمامی بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های 1 و 2 قانون اصل 44 را در هر یک از بازار های موضوع بند های 11 الی 15 ماده 1 قانون اصل 44 براساس اندازه بنگاه فناوری، وضعیت مالی ، روابط صنعتی ،‌میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی بنگاه و روابط مالی با دولت در چارچوب جدول این آیین نامه طبقه بندی نمایند.
دستگاه‌های فوق‌الذکر موظفند فهرست بنگاه های مشمول واگذاری را به همراه فهرست حقوق و دارایی‌های مصرح در تبصره 1 بند الف ماده 3 قانون اصل 44، متضمن پیشنهاد واگذاری آنها به همراه تعداد نیروی انسانی (تعداد قبل از اجرای مفاد ماده 16 قانون اصل 44 توسط هیات واگذاری) فهرست اموال منقول و غیر منقول کلیه اطلاعات و مدارک لازم از جمله اساسنامه اسناد احراز مالکیت دارایی‌ها و صورت‌های مالی حسابرسی شده 3 سال آخر بنگاه ها را به سازمان خصوصی سازی ارایه نمایند.

طبقه بندی بنگاه‌های واگذاری براساس صورت‌های مالی 3 سال آخر و شاخص های مندرج در جدول زیر صورت می گیرد:

 

ردیف

عامل طبقه بندی

شاخص طبقه بندی

سطح شاخص

امتیاز

1

اندازه بنگاه

تعداد کارکنان فعال در بنگاه

کمتر از 100 نفر

20

100 تا 300 نفر

15

300 تا 500 نفر

10

500 تا 2500

5

2500 نفر و بیشتر

0

2

فناوری روز

سطح فناوری اطلاعات

تولید محصول با فناوری متوسط یا بالا

10

تولید محصول با فناوری پایین

5

3

وضعیت مالی

نسبت سود عملیاتی به مجموع دارایی‌ها سه سال آخر

ده در صد بیشتر

10

کمتر از ده درصد

5

سود یا زیان خالص

سوددهی در سه سال مالی قبل از واگذاری

10

زیان دهی در سه سال مالی قبل از واگذاری

0

4

روابط صنعتی

وضعیت بازار داده یا ستانده

بازار داده و ستانده رقابتی است

30

حداقل یکی از بازار داده یا ستانده رقابتی است

20

بازار داده و ستانده انحصاری است

10

5

میزان حساسیت مصرف کننده

قیمت گذاری مواد اولیه یامحصولات

قیمت گذاری مواد اولیه و محصولات توسط دولتانجام نمی شود

10

حداقل قیمت گذاری مواد اولیه یا محصولات توسط دولت انجام نمی شود

5

قیمت گذاری مواد اولیه و محصولات توسط دولت انجام می شود

0

6

روابط مالی با دولت

استفاده از منابع عمومی برای سرمایه گذاری های جدید یا فعالیت‌های جاری

از منابع عمومی استفاده نمی کند

10

از منابع عمومی استفاده نمی کند

0


بر اساس مصوبه دولت، بنگاه‌های دولتی که جمع امتیاز آنها براساس جدول فوق بیشتر باشد در واگذاری اولویت خواهند داشت. البته این اولویت، حسب زمان واگذاری با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری قابل تغییر است.

نحوه تایید صورت‌های مالی بنگاه‌های مشمول واگذاری
 
دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 86 قانون اصل 44 موظفند اطلاعات و مدارک بنگاه‌های مشمول واگذاری از جمله گزارش فعالیت‌موضوع ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب 1327- صورتجلسات مجامع عمومی و گزارش نحوه پیگیری تکالیف مجامع عمومی یاد شده صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب سه سال قبل از این بنگاه‌ها به همراه یادداشت‌های توضیحی آْنها و نیز گزارش‌های حسابرسی مربوط را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب نام بنگاه برای واگذاری در هیات واگذاری برای تایید به سازمان خصوصی سازی ارایه نمایند .
سازمان خصوصی سازی در صورتی که اطلاعات مندرج در گزارش حسابرس (بازرس قانونی) مربوط به آخرین سال مالی بنگاه را کافی نداند طرف یک ماه از طریفق سازمان حسابرسی یا حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی برای انجام حسابرسی موردی در خصوص ماهیت اقلام ترازنامه از جمله کفایت ذخیره احتساب شده بابت پاداش خدمت کارکنان ذخایر مالیاتی و همچنین بدهی های بانکی و بیمه تامین اجتماعی اقدام نموده و پس از تائید گزارش حسابرسی موردی صورت‌های یاد شده را ملاک ارایه اطلاعات به خریداران و سایر مراجع قرار می دهد .
همچنین، مدیران بنگاه‌هایی که واگذاری آنها به تصویب هیات واگذاری رسیده است تا شش ماه پس از زمان ارزیابی سهام و تصویب قیمت آن و همچنین در فاصله زمانی قطعی شدن فروش تا تحویل بنگاه به خریدار مجاز به اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی که آثار مالی تعیین کننده و با اهمیت بر صورت‌های مای بنگاه دارند از جمله کاهش یا افزایش قیمت محصول فروش اموال غیر منقول و دارایی‌های غیر جاری بنگاه ایجاد هر گونه تعهد بلند مدت مالی و یا حقوقی و نظایر آن نیستند. در صورت اتخاذ اینگونه تصمیمات افراد یاد شده به صورت تضامنی مسئول جبران خسارت وارده به بنگاه خواهند بود موارد استثناء از حکم این ماده با تایید سازمان خصوصی سازی مجاز است .
بر اساس این آیین‌نامه، سازمان خصوصی سازی موظف است آگهی عرضه سهام بنگاه‌های یاد شده را حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق سایر رسانه‌های گورهی منتشر نماید انتشار آگهی حداقل در دو نوبت و با فاصله حداکثر ده روز و با ذکر روش واگذاری انجام می پذیرد عرضه سهام حداقل بیست روز پس از انتشار اولین آگهی در روزنامه مجاز خواهد بود.
تبصره 1- واگذاری تدریجی سهام شرکت توسط سازمان خصوصی سازی و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار در صورتی که حداکثر پانزده در صد کل سهام آنها را شامل می شود بدون تشریفات درج آگهی مجاز است.
هیات واگذاری مجاز است در مواردی خاص و بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی فاصله زمانی عرضه سهام از تاریخ انتشار اولین آگهی را کمتر از بیست روز تعیین نماید.

در مواردی که واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار صورت می گیرد درج اطلاعات 12گانه زیر در آگهی ضروری است:
1. نام و موضوع فعالیت شرکت
2. تعداد سهام قابل واگذاری و در صد آن نسبت به کل سهام شرکت
3. اعلام ترکیب سهامداران عمده
4. تعیین محل دریافت فرم‌ها و اطلاعات مربوط
5. اعلام تاریخ شروع عرضه سهام در بورس اوراق بهادار
6. اعلام قیمت پایه سهام قابل واگذاری
7. اعلام آمادگی برای بازدید واحد مورد واگذاری توسط متقاضیان خرید
8. اعلام میزان پیش دریافت نقدی زمان بندی و شرایط اقساط و تضمین‌های لازم برای وصول مطالبات در مواردی که واگذاری سهام با رعایت مفاد آیین نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت می گیرد.
9. اعلام مشوق‌های مالی و غیر مالی برای خریداران و چگونگی اخذ تعهدات و اعطای تخفیفات به خریداران
10. اعلام تعداد و شرایط واگذاری سهام ترحیجی به مدیران و کارکنا همان بنگاه و سایر مدیران متخصص و با تجربه
11. اعلام اینکه نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد بوده و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت و قبول شرایط مندرج در آن است
12. اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده از طریق بورس حسب ضوابط بورس اوراق بهادار
همچنین در مواردی که واگذاری سهام از طریق مزایده صورت می گیرد درج موارد زیر در آگهی ضروری است:
1. کلیه موارد مندرج در بند‌های ماده ب7 به استثنای 5 آن
2. اعلام مهلت و چگونگی تسلیم پینشهاد ها
3. اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان سه در صد قیمت پایه
4. اعلام اینکه متقاضیان باید پیشنهاد خود را به صنرت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاکت لاک و مهر شده تسلیم نمایند.
5. اعلام تاریخ جلسه گشایش پاکت‌های واصل شده پیشنهادی و اینکه در جلسه مذکور حضور پیشنهاد دهندگان آزاد است.
6. اعلام اولویت بخش تعاون در شرایط یکسان
بر اساس این آیین‌نامه، سازمان خصوصی سازی به منظور تسهیل در فروش بنگاه های مشمول واگذاری می تواند راساً و یا با استفاده از مشاوران حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی و موسسات تامین برنامه با رعایت بند‌های زیر بازاریابی نماید:
1. جمع آوری ،‌طبقه بندی ،‌تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش لازم در مورد بنگاه و صنعت مشتمل بر اطلاعات وضعیت فنی ،‌نیروی انظانی ،‌حقو قی و مالی بنگاه
2. ایجاد امکان دسترسی یکسان به اطلاعات مورد نیاز برای عموم در داخل و خارج از شور

گزارش نحوه اجرای این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی هر شش ماه یک بار توسط سازمان خصوصی سازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارایه خواهد شد.

   + مهدی زاده - ٦:٢٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸