سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. آیین نامه اجرایى پرداخت وام قرض‌الحسنه دانشجویى ابلاغ شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین نامه اجرایى پرداخت وام قرض‌الحسنه دانشجویى ابلاغ شد

براساس این آیین نامه، تسهیلات مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و وزارت آموزش و پرورش از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأمین خواهد شد و اعتبار موضوع این آیین‌نامه صددرصد (100%) تخصیص خواهد یافت"

 

نحوه اعطای تسهیلات جدید به دانشجویان مشخص شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، آیین‌نامه اجرایی استفاده از تسهیلات دانشجویی، موضوع بند (25) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در دولت تصویب شده است برای اجرا ابلاغ شده است .
براین اساس دولت اعتبار موضوع جزء (10) ردیف « 550000» جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به عنوان وجوه اداره شده را در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داد تا از طریق صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های یادشده، به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان استفاده شود.

بر اساس این آیین نامه، تسهیلات مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و وزارت آموزش و پرورش از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأمین خواهدشد و اعتبار موضوع این آیین‌نامه صددرصد (100%) تخصیص خواهدیافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت،بر این اساس، وزارتخانه‌های بهداشت، علوم، دانشگاه آزاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مکلفند در قرارداد منعقدشده با صـندوقهای رفاه دانـشجویان نحوه تضمین تسهیلات، مدت و نحوه پرداخت آن را مشخص کنند و این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان و میزان شهریه‌ای که پرداخت می‌کنند، بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توزیع می‌شود و همچنین این دستگاهها مکلفند که پس از وصول اصل وام پرداختی به دانشجویان، مبالغ یادشده را به صورت ماهانه به حساب خزانه واریز کنند.
بر اساس این آیین نامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مکلف است، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، سهم تسهیلات وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی را پس از اخذ آمار دانشجویان واجد شرایط ثبت نام شده در سال 1387 و میزان شهریه پرداختی تعیین و ابلاغ کند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ذی‌ربط مکلفند افراد متقاضی استفاده از وام را به صندوق رفاه دانشجویان مربوط معرفی و سپس صندوق پس از اخذ تعهدات لازم از دانشجویان در چارچوب مقررات مورد عمل خود نسبت به واریز مبالغ وام متعلقه،بابت شهریه دانشجو به حسابی که آموزش دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی ذی‌ربط اعلام می‌کند، اقدام کنند.
دستگاههای ذی ربط این آیین‌نامه مکلفند گزارش عملکرد این آیین‌نامه را هر شش‌ماه یک بار تهیه و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.این مصوبه برای اجرا به دستگاههاى ذى ربط ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ۱:٤٥ ‎ق.ظ ; جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸