سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تشکیل کارگروه حل مشکلات واختلافات دستگاههای اجرائی در مورداجرای ق مد خدمات کشوری - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تشکیل کارگروه حل مشکلات واختلافات دستگاههای اجرائی در مورداجرای ق مد خدمات کشوری

 
۱۳۸۸/۳/۴
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی جهت تفویض اختیارات هیئت وزیران درخصوص حل مشکلات و اختلافات دستگاههای اجرایی در مورد اجرای قانون مدیریت شماره47816/ت42668هـ
   
   

خدمات کشوری

وزارت بازرگانی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/2/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
       1ـ اختیارات هیئت‌وزیران درخصوص حل مشکلات و اختلافات دستگاههای اجرایی در مورد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگروهی متشکل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (رییس) و وزیران بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و وزیر مربوط و معاون حقوقی و امورمجلس رییس جمهور تفویض می‌شود.
       2ـ ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده(19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. 
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

   + مهدی زاده - ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸