سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. بررسی بودجه بخش آموزش عالی در مرکز پژوهشها - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

بررسی بودجه بخش آموزش عالی در مرکز پژوهشها

بودجه سال 88 بخش آموزش عالی در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: در لایحه بودجه سال 1388 ، همانند بودجه سال قبل ، بودجه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در قالب سه زیربخش : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور توزیع شده و به رغم اینکه تغییر در ساختار بودجه با هدف شفاف سازی و پرهیز از پیچیدگی صورت گرفته است، با این وصف بودجه بخش آموزش عالی در سال 1388، به دلیل نادیده گرفته‌شدن ردیف 6 از بخش هشتم قانون بودجه سال 1387 از مبانی قانونی لازم برخوردار نیست. همچنین میزان اعتبارات هزینه ای دستگاه‌ها و افزایش یا کاهش آنها، به دلیل روشن نبودن وضعیت قیمت حامل‌های انرژی و میزان اعتبارات طرحهای تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای آنها به دلیل ملحوظ داشتن کل اعتبارات طرح‌ به جای اعتبارات پیش‌بینی شده برای سال 1388 با ابهام و عدم شفافیت روبرو است، اما درمورد اعتبارات هزینه ای دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌توان گفت که اعتبارات هزینه‌ای با اعتباری معادل 21.796 میلیارد ریال از رشد 18 درصدی و درآمدهای اختصاصی با اعتباری معادل 9.884 میلیارد ریال از رشد 23 درصدی برخوردار شده است.
مرکز پژوهشها سپس پیشنهاد کرد که اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری موضوع بند «الف» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به تفکیک در لایحه بودجه منظور و اعتبار مربوط طی ردیف‌های مستقلی به طور مستقیم به آنها اختصاص یابد.
همچنین مجلس برای اجرای بند «ز» ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه ، با در نظر گرفتن اعتبار ویژه‌ای وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را به تدوین برنامه خاصی برای ارتقای جایگاه دانشگاه‌های بزرگ کشور تا حد دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی ملزم سازد و برای ردیف‌های متمرکز به خصوص در حوزه قطب‌های علمی و استعدادهای درخشان با توجه به عملکرد گذشته آنها، اعتباری حداقل در حد اعتبارات اختصاص یافته به این برنامه‌ها در نخستین سال از اجرای برنامه، به قیمت ثابت، در نظر گرفته شود.
و آخرین نکته این که باید ارقام مربوط به اعتبار طرح‌های مصوبه استانی دانشگاه‌ها – برای سال 1388 – مشخص شوند.

 

متن کامل گزارش


_                                                   

   + مهدی زاده - ٦:٢٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧