سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی

شورای اقتصاد به منظور حمایت از پیمانکاران و سازندگان ایرانی تصویب کرد؛
دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی
شورای اقتصاد دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی را به تصویب رساند.

 

دولت به منظور حمایت از توان رقابت و توسعه مشارکت پیمانکاران و سازندگان ایرانی در مناقصه‌های بین‌المللی، دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شورای اقتصاد بنا به پیشنهاد صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی (داخل کشور) را تصویب کرد.

بر اساس این دستورالعمل، به منظور حمایت از توان رقابت و توسعه مشارکت پیمانکاران و سازندگان ایرانی در مناقصه‌های بین‌المللی برای انجام طرحها و پروژه‌های داخل کشور از طریق صدور ضمانت‌نامه، پیش‌پرداخت و حُسن انجام کار اجازه داده می‌شود منابع اختصاص یافته به این منظور از محل منابع صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مفاد این دستورالعمل اختصاص داده شود.

بر این اساس، مبلغ دویست میلیون  دلار از محل منابع صندوق به عنوان وثایق و سپرده‌های نقدی ضمانت‌نامه‌های ارزی (حُسن انجام کار و پیش‌پرداخت) مورد درخواست پیمانکاران و سازندگان ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی (داخل کشور) در اختیار بانکهای صادرکننده ضمانت‌نامه‌های ارزی قرار می‌گیرد. صندوق مجاز است تا پنج برابر مبلغ مزبور، ضمانت‌نامه‌های صادرشده از سوی بانک‌ها را پوشش دهد.

صدور ضمانت‌نامه همچنان از طریق شبکه بانکی و بدون در نظر گرفتن محدودیت سرمایه بانکها و با تضمین صندوق انجام خواهدشد. در صورتی که مبلغ ضمانت‌نامه‌های ضبط شده از مبلغ در اختیار بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن از محل وجوه صندوق تسویه خواهدشد. در صورت ضبط ضمانت‌نامه و پرداخت وجه ارزی ضمانت‌نامه توسط بانک عامل، صندوق پس از دریافت درخواست وجه، در اسرع وقت اقدام به پرداخت وجه یادشده خواهدکرد.

صندوق پس از اخذ جانشینی از بانک عامل، پیگیریهای لازم را به منظور وصول وجه ارزی از طریق تضمینها و وثایق دریافتی به عمل خواهدآورد.

شورای اقتصاد همچنین تصویب کرد که شرکتها، پیمانکاران و سازندگان ایرانی برنده متقاضی صدور ضمانت‌نامه ارزی باید دارای تاییدیه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور باشـند و بـر اساس تاییـد بانـک مـرکزی جمهـوری اسـلامی ایران سـابـقه ضبـط ضمانت‌نامه (اعم از ارزی و ریالی) به علت عدم اجرای تعهدات در پنج سال گذشته را نداشته باشند.

چنانچه در زمان برگزاری مناقصه، دستگاه اجرایی، تاییدیه صلاحیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور را از شرکت، پیمانکار و یا سازنده ایرانی طلب ننماید، متقاضیان مذکور می‌توانند با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و موافقت صندوق از مزایای این دستورالعمل بهره‌مند شوند.

بعلاوه، با توجه به اصلاح آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موضوع ابلاغیه شماره 1165/60مورخ 29/9/84بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تودیع نقدی ارز از محل صندوق، بانکها سپرده نقدی دیگری از متقاضیان اخذ نکنند. بانکها مکلفند یکی از وثایق غیرنقدی مندرج در آیین‌نامه یادشده یا ترکیبی از آنها را با اعلام صندوق دریافت کنند.

کارمزد صـدور ضمانـت‌نامه‌های موضـوع این دستورالعمل، حداکثر پنج در هزار در سال خواهدبود که به نسبت (3) به (2) به ترتیب به صندوق و بانک عامل تعلق می‌گیرد.

برای دریافت ضمانتنامه، متقاضی واجد شرایط باید به بانک مراجعه کند، بانک پس از بررسی قرار داد و تکمیل مدارک مربوط، نسبت به ارسال درخواست خود مشتمل بر مشخصات ضمانت‌نامه درخواستی به انضمام تصویر قرارداد به صندوق، برای اخذ مجوز صدور ضمانت‌نامه اقدام می‌نماید. بانک‌ها موظفند ظرف دو هفته پس از دریافت مجوز صدور ضمانت‌نامه از صندوق، نسبت به صدور و تحویل ضمانت‌نامه به متقاضی اقدام کنند.

تمدید ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرشده موضوع این دستورالعمل، در صورت تایید بانک عامل، بلامانع می‌باشد.

بانکهای عامل همچنین موظفند تمدید، کاهش مبلغ و ابطال ضمانت‌نامه‌ها را در اسرع وقت به صندوق اعلام نمایند.

صندوق نیز مکلف است گزارش عملکرد صدور ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت و حُسـن انجام کار موضوع این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه بـه صورت جداگانه به دبیـرخانه کمیـسیون اقتصاد هیئـت دولت و بانک مرکزی جمـهوری اسـلامی ایران ارسال کند.

این تصویب‌نامه توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧