سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در مورد آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در مورد آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خد

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود در این مورد با بیان این مطلب که عنوان فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری توانمندسازی کارمندان است، حال آنکه احکام این فصل در مواد 58 تا 63 صرفا آموزش کارمندان را هدف قرار داده و توجهی به دیگر جنبه‌های توانمندسازی کارمندان نداشته است، افزود: در این خصوص می‌توان دو رویکرد را مطرح کرد، یکی این که فصل نهم فاقد جامعیت است و علیرغم ضرورت ، مقوله‌ توانمندسازی مغفول مانده و لازم است این فصل از آیین‌نامه مورد بازنگری قرار گیرد.
دیگر این که نتیجه‌گیری شود که هدف قانون‌گذار آموزش بوده و نام گذاری فصل نهم تحت عنوان توانمندسازی درست نبوده و لازم است عنوان این فصل از قانون عوض شود.
مرکز پژوهشها رویکرد اول را صحیح دانست و افزود: با فرض درست بودن رویکرد دوم ، پیش نویس آیین‌نامه مربوط به این فصل مورد ارزیابی قرار گرفته است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشها در ادامه افزود: به موجب ماده 63 قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف به تصویب آیین‌نامه‌های فصل نهم (توانمندسازی کارمندان) بوده که آیین‌نامه‌ اجرایی مذکور مربوط به مواد 58 تا 63 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
همچنین برخی از احکام مندرج در پیش نویس آیین‌نامه واجد اشکالات و نقایصی است که نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.
مرکز پژوهشها در پایان مقوله توانمندسازی را بسیار گسترده‌تر و جامع‌تر از مقولة آموزش دانست و افزود: این مقوله دیگر حوزه‌های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی را نیز در بر می‌گیرد.نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.
                                                             

متن کامل گزارش

   + مهدی زاده - ٩:٢٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧