سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تشکیل کارگروه ویژه آیین نامه هاى قانون اجراى سیاستهاى کلى اصل 44 - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تشکیل کارگروه ویژه آیین نامه هاى قانون اجراى سیاستهاى کلى اصل 44

دولت تصویب کرد؛
تشکیل کارگروه ویژه آیین نامه هاى قانون اجراى سیاستهاى کلى اصل 44
اختیارات هیئت وزیران در خصوص تصویب آیین نامه‌هاى مربوط به قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و اجراى سیاستهاى کلى اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- به کارگروهى متشکل از 8 وزیر کابینه واگذار شد

 

هیئت وزیران در راستاى تسریع در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با تفویض اختیارات خود به کارگروهى براى تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم و اجراى سیاستهاى کلى اصل 44 موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، با تصویب دولت، اختیارات هیئت وزیران در خصوص تصویب آیین نامه‌هاى مربوط به قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى و اجراى سیاستهاى کلى اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- به کارگروهى متشکل از 8 وزیر کابینه واگذار شد.

بر اساس این مصوبه، وزیران امور اقتصادى و دارایى (رییس)، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، تعاون، دادگسترى و اطلاعات اعضاى این کارگروه را تشکیل مى دهند.

بر این اساس، ملاک تصمیم گیرى در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه یاد شده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت آیین نامه هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.

   + مهدی زاده - ٦:٤٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧