سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. عملکرد عمرانی 3ساله احمدی‌نژاد ‌50میلیارد دلار؛ 8ساله خاتمی 37میلیارد دلار - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

عملکرد عمرانی 3ساله احمدی‌نژاد ‌50میلیارد دلار؛ 8ساله خاتمی 37میلیارد دلار

فارس گزارش می‌دهد:
عملکرد عمرانی 3ساله احمدی‌نژاد ‌50میلیارد دلار؛ 8ساله خاتمی 37میلیارد دلار

خبرگزاری فارس: درحالی منتقدین، دولت نهم را به حیف و میل درآمدهای نفتی متهم می‌کنند که بر اساس آمار رسمی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، عملکرد عمرانی 3ساله احمدی‌نژاد به ‌50 میلیارد دلار رسید که 35 درصد از عملکرد 8ساله خاتمی با 37 میلیارد دلار بیشتر است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حاکی است: عملکرد تملک دارائیهای سرمایه ای (بودجه عمرانی) در چهار سال نخست دولت خاتمی از 2047 میلیارد تومان در سال 76 به 1742 میلیارد تومان در سال 77 کاهش یافت و سپس با افزایش دوباره به 2494 میلیارد تومان در سال 78 رسید و در نهایت در سال 79 نیز 2355 میلیارد تومان به پروژه های عمرانی کشور اختصاص یافت.
بنابراین گزارش، اختصاص بودجه دولتی به پروژه های عمرانی در نخستین سال دوره دوم دولت خاتمی نیز تغییر چندانی نداشت و بودجه عمرانی در سال 80 به 2407 میلیارد تومان رسید ولی در سال 81 رشد قابل ملاحظه ای داشت و به 5475 میلیارد تومان افزایش یافت.
فعالیت عمرانی دولت خاتمی در سالهای 82 و 83 نیز به ترتیب 7379 میلیارد تومان و 7230 میلیارد تومان بوده است.
اختصاص حدود 37 میلیارد دلار از درآمدهای دولت گذشته به پروژه های عمرانی در هشت سال فعالیت دولت خاتمی در حالی است که این دولت طی این هشت سال بیش از 172 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و تنها 21 درصد درآمد نفت را طی این سالها صرف بودجه عمرانی کرده است.
اعتبار پروژه های عمرانی که تا سال 83 از 7 میلیارد دلار فراتر نرفته بود، در سال 84 به یکباره افزایش قابل توجه داشته و به 11 هزار و 763 میلیارد تومان رسید.
افزایش اعتبار پروژه های عمرانی که بیشتر آن مربوط به پروژه های عمرانی نیمه تمام دولتهای قبلی از جمله 9 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام موروثی دولت گذشته بوده است، در سال 85 که دومین سال فعالیت دولت اصولگراها بود،نیز ادامه یافت و به 14 هزار و 556 میلیارد تومان رسید.
بنابراین گزارش، طی سال گذشته نیز دولت احمدی نژاد بیش از 14 هزار و 771 میلیارد تومان را صرف پروژه های عمرانی کرده است.
این گزارش حاکی است که دو لت نهم طی 4 ماهه نخست سال جاری نیز بیش از 3844 میلیارد تومان عملکرد بودجه عمرانی داشته است.
دولت نهم طی این مدت حدود 197 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده که 23 درصد آن را صرف پروژه های عمرانی کرده است بنابراین، درصد اختصاص درآمد نفت به پروژه های عمرانی در دولت احمدی نژاد بالاتر از دولت خاتمی است.
مساله قابل توجه دیگر اینکه دولت خاتمی طی هشت سال گذشته سالانه تنها 4250 میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی کرده در حالی که دولت احمدی نژاد سالانه بیش از 16 هزار و 600 میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص داده است.

   + مهدی زاده - ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧