سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. بحران مالی آمریکا تاثیری براقتصاد ایران ندارد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

بحران مالی آمریکا تاثیری براقتصاد ایران ندارد

اختصاصی ایرنا/
بحران مالی آمریکا تاثیری براقتصاد ایران ندارد
تهران - یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بحران مالی آمریکا وسقوط شاخص های سهام دراین کشور تاثیری براقتصاد ایران ندارد.

"مهدی تقوی " روزچهارشنبه درگفت وگو با خبرنگاراقتصادی ایرنا،افزود: بحران مالی آمریکا بیشتر براقتصاد کشورهایی تاثیر می گذارد که روابط اقتصادی نزدیکی با این کشور دارند وهرقدر سطح همکاری های اقتصادی بین این کشورها بیشتر باشد، آسیب پذیری آنها جدی ترخواهد بود.
وی افزود: از آنجا که اکنون ، ایران روابط تجاری قابل توجهی با آمریکا ندارد و بازارهای مالی و پولی کشور ما فاقد پیوند با بازارهای مالی آمریکا است، ازاین رو، بحران مالی اخیر آمریکا تاثیری براقتصاد ایران نخواهد گذاشت.
تقوی با بیان اینکه درحال حاضر، بیشتر بانک ها و بورس های اروپا وآمریکا با یکدیگر پیوند مالی دارند،تصریح کرد: اگر بحران مالی آمریکا به رکود شدید اقتصادی منجر شود، تقاضای کالا وخدمات دراین کشور کاهش یافته و کشورهایی که واردات بیشتری به آمریکا دارند با مشکلات زیادی روبه رو خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی، در همین راستا ابراز عقیده کرد که بحران مالی آمریکا در منطقه خاورمیانه بیشتر بر اقتصاد کشورهای عربی وحاشیه خلیج فارس تاثیر خواهد گذاشت.
تقوی گفت: بسیاری از کشورهای عربی درآمد مازاد خود را در بازارهای مالی آمریکا سرمایه گذاری کرده اند و با سقوط شاخص های سهام در بورس های آمریکا، درآمد حاصل از سرمایه گذاری خارجی این کشورها کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
به عقیده وی، تاثیر بحران مالی آمریکا بر قیمت نفت با توجه به افزایش روزافزون تقاضای نفت به ویژه در کشورهای بزرگ چین وهند موقتی بوده و با گذشت زمان سیر صعودی قیمت نفت ادامه پیدا خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دراقتصاد سرمایه داری سقوط شاخص های مالی پس ازیک دوره رونق اقتصاد عادی است، خاطرنشان ساخت: درادوار تجاری مختلف کشورهای غربی و آمریکا، اقتصاد دریک دوره هشت ساله نوسان می کند که در چنین شرایطی، معمولا درشش سال اول با رونق روبرو است ولی در دو سال بعدی دچار رکود می شود.

   + مهدی زاده - ۱:٠٧ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٢ مهر ۱۳۸٧