سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها

مجمع تشخیص مصلحت نظام 18شورای عالی را احیا کرد

با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 18شورای عالی از جمله شورای عالی پول و اعتبار، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و شوراهای عالی قضایی و اشتغال و اقتصاد احیاء خواهند شد و هرگونه ایجاد تغییر درآنها منوط به تصویب مجلس خواهد بود.
به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور که قبلا توسط دولت حذف و یا ادغام شده بود به شرح ذیل به تصویب اکثریت اعضا رسید.
از تاریخ تصویب این قانون، شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذیربط قبلی تشکیل و اداره می شوند.
1-شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ، 2- شورای عالی آموزش و پرورش 3- شورای عالی قضایی، 4- شورای عالی فناوری اطلاعات، 5-شورای انرژی اتمی، 6- شورای عالی انرژی، 7- شورای اقتصاد، 8- شورای عالی اشتغال، 9-شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، 10- شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، 11- شورای عالی بیمه، 12- شورای عالی آب، 13-هیئت امنا حساب ذخیره ارزی، 14- شورای پول و اعتبار،15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، 16- شورای عالی استاندارد، 17- شورای عالی حفاظت محیط زیست، 18-شورای عالی انفورماتیک.
براساس یک تبصره دراین مصوبه؛ دولت می تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها دریکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

   + مهدی زاده - ٦:٤٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧