سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تعیین آقای احمد علیرضا بیگی به عنوان استاندار استان آذربایجان - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تعیین آقای احمد علیرضا بیگی به عنوان استاندار استان آذربایجان

۱۳۸۷/۶/۲۷

 

 

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای احمد علیرضا بیگی به عنوان استاندار استان آذربایجان شرقی

شماره106922/ت40871هـ
   
   

وزارت کشور
        هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/79658 مورخ 23/6/1387 وزارت کشور تصویب نمود:
        آقای احمدعلیرضا بیگی به عنوان استاندار استان آذربایجان شرقی تعیین می‌شود.

                                               معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی

روزنامه رسمی ٣١/۶/١٣٨٧
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + مهدی زاده - ٢:٤٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧