سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. مصوبه « ضوابط مربوط به گسترش بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

مصوبه « ضوابط مربوط به گسترش بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش

۱۳۸۷/۶/۳
مصوبه « ضوابط مربوط به گسترش بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» شماره3685/دش
   
   

(مصوب جلسه 628 مورخ 1/5/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 628  مورخ 1/5/1387 بنا به پیشنهاد مورخ 26/3/1387 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، « ضوابط مربوط به گسترش بومی‌گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» را به شرح ذیل تصویب نمود:
        « 1ـ سازمان سنجش آموزش کشور موظف است براساس گسترش رشته‌های آموزش عالی و با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداقل 65 درصد حجم پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را به صورت بومی استانی انجام دهد.
        2ـ دانشگاه آزاد اسلامی موظف است با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداقل 70 درصد حجم پذیرش دانشجو در کلیه رشته‌ها (اعم از پزشکی و غیرپزشکی) را به صورت بومی استانی انجام دهد». 
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد  

روزنامه رسمی مورخ ۶/۶/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ٦:۳٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧